F-Secure laskee arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon kasvunäkymistä

2_162281-1018x849

F-Secure laskee ohjeistusta liikevaihdon kasvunäkymistä vuodelle 2018. Yhtiö arvioi, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin 30% ja kuluttajatietoturvan liikevaihto laskee 0-4% edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuuden osalta näkymät säilyvät ennallaan.

Yritystietoturvan liikevaihdon kasvun ennakoidaan jäävän odotettua matalammaksi pääosin seuraavista syistä:

 • Kolmannella neljänneksellä päätelaitteiden tietoturvan (EPP) tilausten uusimisprosentit säilyivät korkealla tasolla, mutta EPP:n uusmyynti jäi odotuksista edellisen neljänneksen tavoin. Tähän vaikutti yhtiön uuden automatisoidun uhkien havainnointiin ja niihin reagoimiseen tarkoitetun ratkaisun (EDR) markkinoille tulon viivästyminen marraskuun alkuun.
 • Yhtiön vastaavien hallinnoituna palveluna myytävien ratkaisuiden (RDS, MWR:n Countercept) myyntihankekanta kasvoi hyvin, mutta myyntiajat ovat hieman ennakoitua pidempiä.
 • MWR InfoSecurityn integraatioaktiviteetit vaikuttavat ostetun yhtiön palveluliiketoimintaan etenkin Isossa-Britanniassa.

F-Secure jatkaa määrätietoisesti strategisen muutoksensa toteuttamista ja hakee merkittävää kasvua yritystietoturvasta. Yhtiö teki heinäkuussa 2018 merkittävän yritysoston (MWR InfoSecurity) kiihdyttääkseen strategiansa toimeenpanoa. RDS:n, Counterceptin ja EDR:n myötä F-Securella on uhkien havaitsemiseen ja niihin reagointiin erittäin kilpailukykyinen ja kattava tarjoama nopeasti kasvavalle markkinalle, minkä uskotaan luovan merkittäviä kasvumahdollisuuksia yhtiölle pitkällä aikavälillä.

F-Secure julkistaa heinä-syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 2.11.2018.

Päivitetty näkymä vuodelle 2018

Yhtiön näkymät vuodelle 2018 sisältäen MWR InfoSecurityn hankinnan vaikutuksen ovat:

 • Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 30% verrattuna vuoteen 2017
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan laskevan 0-4% verrattuna vuoteen 2017
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 14-18 miljoonaa euroa
 • Yritysostoon ja integraatioon liittyvien kulujen ennakoidaan olevan 3,5-4,0 miljoonaa euroa

Aiemmat näkymät vuodelle 2018 (julkistettu 8.8.2018)

Yhtiön näkymät vuodelle 2018 sisältäen MWR InfoSecurityn hankinnan vaikutuksen ovat:

 • Yritystietoturvan liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 35% verrattuna vuoteen 2017
 • Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin 2017
 • Oikaistun käyttökatteen odotetaan olevan 14-18 miljoonaa euroa
 • Yritysostoon ja integraatioon liittyvien kulujen ennakoidaan olevan 3,5-4,0 miljoonaa euroa