Kemianteollisuuden näkymät: Odotukset alavireisiä, mutta alkuvuoden luvut vielä hyvällä tasolla

Kemianteollisuus

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto

Kemianteollisuuden vienti ja tuotantomäärät kasvoivat vielä alkuvuonna, mutta odotukset ovat alavireisiä. Maailmankaupan hidastuminen ja Suomelle tärkeiden vientimarkkinoiden heikkeneminen näkyvät alavireisissä suhdanneodotuksissa ja tilauskannan heikkenemisenä.

− Kun maailmantalous taantuu, on entistä tärkeämpää rakentaa luottamusta siihen, että Suomessa kannattaa investoida ja työllistää, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

− Teollisuuden kustannustaso näyttää olevan nousussa, vaikka olemme jo lähtötilanteessa takamatkalla verrattuna kilpailijamaihin. Tässä tilanteessa jokainen teollisuuden toimintaedellytyksiä heikentävä signaali on vahingoksi Suomelle, Mika Aalto jatkaa.

Kemianteollisuuden tavaravienti oli tammi-kesäkuussa 6,3 miljardia eli 2,7 % edellisvuotta enemmän. Ilman toukokuun poikkeuksellisen hyvää vientiä kasvu olisi jäänyt nollan tuntumaan. Yritysten suhdannearviot ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2018 alusta lähtien.

Työmarkkinasyksystä työllisyyden suunta

Jotta työllisyysaste nousisi hallituksen tavoittelemaan 75 prosenttiin, tarvittaisiin Etlan laskelmien mukaan ainakin 40 000 työpaikkaa sen lisäksi, mitä on ennusteiden mukaan muutenkin syntymässä.

− Kilpailukykysopimuksen osana sovittu työajan pidentäminen on osaltaan parantanut yritysten kilpailukykyä ja voimistanut hyvän työllisyyskehityksen kierrettä, jota tulee jatkaa, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

− Heikkenevät talouden näkymät edellyttävät vastuullisia työmarkkinaratkaisuja, saavutettua kilpailukyvyn parannusta ei saa hukata.  On tärkeää, että syksyn työmarkkinakierros käydään liittokohtaisesti ja siten, että vientiteollisuus toimii kierroksen päänavaajana ja kustannustason määrittäjänä Minna Etu-Seppälä jatkaa.

Kemianteollisuus neuvottelee työehtosopimusten optiovuodesta syyskuun loppuun mennessä. Jollei optiovuotta tule, työehtosopimukset päättyvät 30.11.2019.