Aktia aloittaa yt-neuvottelut – Neuvotteluiden piirissä 380 työntekijää

uMgyENG2_400x400

Aktia päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa – kasvustrategian keskiössä varainhoito ja uudet asiakkaat Suomen kasvukeskuksissa

Aktia on päivittänyt strategiaansa ja taloudelliset tavoitteensa. Uuden, aina vuoteen 2023 ulottuvan strategiapäivityksen mukaisesti Aktia hakee entistä vahvemmin kasvua varainhoidosta ja uusista asiakkaista Suomen kasvukeskuksissa sekä jatkaa toimintansa tehostamista entisestään. Strategian tavoitteena on tukea Aktian kasvutavoitteita sekä viedä yhtiötä kohti uutta visiota olla “Se hyvä pankki. Ja erinomainen varainhoitaja”.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuodelle 2023:

Yhtiön hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi:

  • 100 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton (aiemmin 80 miljoonaa)
  • yli 11 prosentin oman pääoman tuoton (ROE) (aiemmin 9,7 prosenttia)
  • alle 0,60 vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen (aiemmin 0,61) sekä
  • ydinpääoman suhteen (CET1) 1,5−3,0 prosenttiyksikköä vähimmäisvaateen yläpuolella (ennallaan).

Aktian osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille 60–80 prosenttia tilikauden voitosta.

Aktia käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana suunniteltua palvelukokonaisuuden uudistusta

Osana strategiapäivitystä ja sen toteutusta suunnitellaan myös Aktian palvelukokonaisuuden uudistusta sekä arvioidaan Aktian konttoriverkostoa ja sen mahdollista sopeuttamista. Asiakaskäyttäytymisen muutoksen ja paikasta riippumattomien palvelujen kysynnän sekä henkilökohtaisen taloudellisen neuvonannon kysynnän kasvun myötä asiointi konttoreissa vähenee entisestään. Muutoksen johdosta Aktia hakee kasvua erityisesti Suomen kasvukeskuksista ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 380 henkilöä. Mahdolliset osa-aikaistamiset ja irtisanomiset koskevat enintään 110 työntekijää.

Suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti johtavan noin 3 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta yhtiön ohjeistukseen vuodelle 2019, jonka mukaan vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Aktian päivitetty strategia

“Aktian uusi strategiapäivitys on luonteva jatkumo yhtiön vuonna 2017 määritellylle strategialle. Lähdemme nyt entistä määrätietoisemmin hakemaan kasvua varainhoidosta. Laajennamme varainhoidon tarjoomaamme ja tuomme asiantuntemuksemme yhä laajemman asiakaskunnan saataville niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tavoitteemme on kasvaa Suomen kasvukeskuksissa, joissa valtaosa nykyisistä ja uusista asiakkaistamme on”, Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub toteaa.

“Aktia on totuttu tuntemaan pankkina, joka tarjoaa varainhoidon palveluja. Haluamme nyt muuttaa tätä kuvaa esittelemällä tulevaisuuden Aktian, joka on ennen kaikkea erinomainen varainhoitaja, ja se hyvä – asiakasta lähellä oleva pankki. Tavoitteemme on strategiapäivityksen myötä näyttäytyä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ketteränä ja vastuullisena toimijana, joka pystyy kohtaamaan asiakkaansa kokonaisvaltaisesti kaikissa elämäntilanteissa”, Ayub jatkaa.