Nesteen vähemmistöomistama Nynas AB on hakeutunut yrityssaneeraukseen

P000265

Nynas AB, jossa Neste on vähemmistöosakkaana 49,99 %:n osuudella, on hakeutunut yrityssaneeraukseen 13.12.2019.

Tällä toimenpiteellä Nynasin hallitus pyrkii löytämään pidemmän aikavälin ratkaisun sen toimintojen turvaamiseksi. Yhtiön toimintoihin ovat vakavasti vaikuttaneet tänä vuonna sanktiot, jotka koskevat Nynasin enemmistöosakasta,

Venezuelan valtion omistamaa PdVSA-yhtiötä.