Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA julkaisi lisäeläkelaitosten stressitestin tulokset – Suomi eurooppalaista keskitasoa

1492743_413469365451464_1131080581_o

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkistanut 17.12.2019 tulokset ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP) stressitestistä. Suomessa IORP-laitoksia ovat lisäeläkesäätiöt ja -kassat.

Suomesta stressitestiin osallistui viisi suurinta lisäeläkelaitosta. Lisäeläkelaitosten rahastointivaatimukset ovat kansallisia. Stressitestissä oli myös EIOPAn kehittämä yleinen tase (common balance sheet), jolla eri Euroopan maiden lisäeläkelaitosten stressitestituloksia vertailtiin. Kaikki suomalaiset stressitestiin osallistuneet lisäeläkelaitokset täyttivät kansalliset rahastointivaatimukset myös testauksen jälkeen. Yleisen taseen osalta suomalaisten lisäeläkelaitosten stressitestitulokset olivat Euroopan keskitasoa.

Tulokset ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.