Brändit ja muutos tuottivat Arla Foodsille vahvoja tuloksia vuonna 2019

f8yjwau0g9wewf3cwxpk

Vuonna 2019 Arla Foods -konserni ylitti brändituotteiden maailmanlaajuisen myynnin odotukset. Samanaikaisesti Arla Foods muutti liiketoimintaansa ja loi odotukset ylittäviä kustannussäästöjä Calcium-ohjelmallaan. Tämän ansiosta Arla Foods sai aikaan vahvan kassavirran, joka vahvisti entisestään yhtiön investointikykyä tulevaan kasvuun.

Konsernin liikevaihto kasvoi 10,5 miljardiin euroon (2018: 10,4 mrd. € / 2017: 10,3 mrd. €). Tämä johtui pääasiassa maailmanlaajuisista brändituotteista, joiden myynnissä saavutettiin 5,1 prosentin vuosikasvu.

– Jatkoimme yrityksen positiivisen kehityksen rakentamista koko vuoden 2019 ajan, ja Arla Foods on nyt vahvempi yritys kuin vuosi sitten. Olemme vahvistaneet kilpailukykyämme, saavuttaneet taloudelliset tavoitteemme ja jatkaneet yhtiön muutosta Calcium-ohjelmalla, sanoo Arla Foodsin pääjohtaja Peder Tuborgh.

Maailmanlaajuisten brändien suosio kasvoi

Arla Foodsin brändituotteiden myynti kasvoi 5,1 prosenttia vuonna 2019 pääasiassa Arla®-brändin ansiosta (2018: 3,1 %). Arla®-brändin maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi 3 033 miljoonaan euroon (2018: 2 875 milj. €). Kasvu johtuu useista onnistuneista lanseerauksista Lactofree- ja luomutuotevalikoimissa, markkinoille tuoduista uusista fleksausvaihtoehdoista sekä Skyrin nopeasta kasvusta keskeisillä Euroopan markkinoilla.

Lurpak®-brändin menestys korosti voin suosion uutta nousua sekä ruoanlaitossa että arkikulutuksessa. Lurpak®-brändin liikevaihto kasvoi 589 miljoonaan euroon (2018: 561 milj. €).

Puck, yhtiön johtava brändi Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA), kasvatti liikevaihtonsa 363 miljoonaan euroon (2018: 352 milj. €). Kasvun kärjessä oli brändin sulate- ja tuorejuuston myynti.

Castello®-brändin erikoisjuustojen liikevaihto pysyi entisellään 179 miljoonassa eurossa huolimatta haastavasta ympäristöstä ja kovasta kilpailusta koko Euroopassa ja tietyillä kansainvälisillä markkinoilla.

Maitopohjaisten juomatuotemerkkien liikevaihto kasvoi 20 miljoonalla eurolla 207 miljoonaan euroon, mikä johtui pääasiassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan Starbucks™-myynnistä.

– Arla Foodsin maailmanlaajuiset brändit ovat edelleen liiketoimintamme ytimessä, ja vahvistimme selkeästi kuluttajien luottamusta niihin vuonna 2019. Tuotimme laajan valikoiman suosittuja maitotuotteita, jotka hyötyivät terveellisten ja kestävien ruokavalintojen kasvavasta kysynnästä. Tämä auttoi meitä ylittämään kasvuodotukset brändituotteissa, sanoo Arla Foodsin talousjohtaja Natalie Knight.

Good Growth 2020 -strategian tuloksia kaupallisilla alueilla

Arla Foods vahvistaa asemaansa johtavana kansainvälisenä maitoalan yrityksenä keskittyen neljään kaupalliseen alueeseen.

Arlan Euroopan segmentin osuus liiketoiminnasta on hieman yli 60 prosenttia. Ydinbrändituotteiden volyymin kasvu oli 2,9 prosenttia (2018: 2,5 %), ja kasvua näkyi kaikilla markkinoilla. Kasvua luotiin erityisesti Isossa-Britanniassa, jossa brändituotteiden volyymikasvu oli 8,8 prosenttia. Eurooppan kokonaistulot laskivat kuitenkin 156 miljoonalla eurolla 6 351 miljoonaan euroon, mikä johtui suurelta osin valuuttakursseista sekä siitä, että kauppojen omien merkkien tietyistä kannattamattomista tuotesopimuksista luovuttiin.

Arlan kansainvälisen segmentin osuus liiketoiminnasta on 17 prosenttia. Kansainvälinen segmentti tuotti brändituotteiden volyymiliikevaihtoon kaksinumeroisen 10,3 prosentin kasvun, ja kasvua oli kaikilla alueilla paitsi Pohjois-Amerikassa. Liikevaihto kasvoi 226 miljoonaa euroa 1 802 miljoonaan euroon, mikä on suurin kasvu viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämän lisäksi Bahrainin huippuluokan tuotantolaitoksen hankinta Mondeléz Internationalilta sekä pitkäaikaisen Kraft®-brändilisenssin hankinta MENA-alueella auttavat Arlaa Foodsia tekemään muutoksen alueen tuotantokapasiteettiin ja mahdollistavat tulevat kasvutavoitteet.

Arla Foodsin sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Arla Foods Ingredients (AFI) kasvatti liikevaihtoaan 58 miljoonalla eurolla 710 miljoonaan euroon, mikä johtui lisäarvoa tuottavien tuotteiden myynnin lisääntymisestä lastentuotteissa, elintarvikkeissa ja terveys & suorituskyky -segmentissä sekä hintojen noususta. Koko vuoden kasvuun vaikutti myös se, että Arla Foods Ingredients S.A. Argentinasta hankittiin jäljellä ollut 50 prosentin osuus vuonna 2018.

Yritysten välisen myynnin liikevaihto laski 28 miljoonalla eurolla 1 662 miljoonaan euroon (2018: 1 690 milj. €), mikä johtui pääasiassa pienemmästä volyymista ja valuutan negatiivisesta vaihtelusta.

Calcium jatkaa liiketoiminnan muutosta ja toimii yli odotusten

Arlan Foods -konsernin muutos- ja tehokkuusohjelma Calcium toimi jälleen yli odotusten säästäen 110 miljoonaa euroa, mikä ylittää vuoden 2019 korkeahkon 75–100 miljoonan euron tavoitteen. Yhtiö on nyt ylittänyt asettamansa tavoitteen puolivälin: säästöjä on kertynyt 224 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun ohjelma aloitettiin vuonna 2018. Lopputavoitteena on aikaansaada vuoteen 2021 mennessä yli 400 miljoonan euron pysyvät säästöt.

Arla Foodsin pääjohtaja Peder Tuborgh kertoo muutoksesta:

– Vuonna 2019 pystyimme kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaa sekä parantamaan tehokkuutta entisestään yli alkuperäisten odotustemme. Tämä osoittaa selvästi, että työntekijämme muuttavat sitä, miten he toimivat. Työskentelytapojen muutokset myös vakiintuvat koko ajan. Olen erittäin tyytyväinen työntekijöihimme ja tähänastisiin tuloksiimme.

Good Growth 2020 -strategian viimeinen vuosi ja sijoitukset kestävään kasvuun

Vuodesta 2020 odotetaan jälleen suurta investointivuotta. Arla Foods aikoo sijoittaa ennätykselliset 619 miljoonaa euroa suuriin hankkeisiin, joilla laajennetaan kapasiteettia kasvualoilla, kuten kansainvälisillä maitojauhemarkkinoilla. Kasvua haetaan Saksan Pronsfeldin jauhetornin valmistumisella ja mozzarellan kapasiteetin laajennuksella Tanskan Branderupissa sekä tekemällä parannuksia äskettäin hankittuun Bahrainin tuotantolaitokseen ja sijoittamalla merkittävästi AFI:n kapasiteetin suurentamiseen.

Vuonna 2020 Arla Foods jatkaa viime vuoden kehitystä vahvistaen kilpailukykyä entisestään keskittymällä brändituotteiden kasvuun ja Calcium-muutos- ja -tehokkuusohjelmaan sekä panostamalla entistä enemmän kestävään kehitykseen koko arvoketjussa.

Brexit on edelleen riski; neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta kauppasuhteesta käydään vuonna 2020. Neuvottelut saattavat johtaa tullimaksullisiin ja tullimaksuttomiin esteisiin, mikä lisäisi kitkaa ja kustannuksia Britannian ja EU:n välisessä kaupassa. Arla Foods puoltaa mahdollisimman tiivistä kauppasuhdetta, jotta nämä riskit voidaan minimoida.

Vuoden 2020 lopussa päättyy myös Good Growth 2020 -strategiajakso. Arla Foods arvioi saavuttavansa jakson aikana kaikki pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

– Nyt kun Good Growth 2020 -strategian loppumetrit ovat käsillä, voimme todeta, että strategiamme on ollut erinomainen ohjenuora. Sen avulla olemme kasvattaneet toimintaamme maailmanlaajuisesti ja brändituotteiden saralla. Tulevaisuudessa jatkamme näiden vahvuuksien hyödyntämistä, lisäämme innovaatiovalmiuksiamme ja vahvistamme sitoutumistamme kestävään kehitykseen, sanoo pääjohtaja Peder Tuborgh.

Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan 10,4–10,8 miljardia euroa, nettovoiton osuuden arvioidaan olevan siitä 2,8–3,2 prosenttia ja tuottosuhteen odotetaan olevan tavoitealueella 2,8–3,4.