Kemianteollisuuden koronakysely: Lähes 80 % yrityksistä arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan

laboratory-glassware-1379145308HqC

Kemianteollisuuden yrityksissä koronakriisin vaikutukset näkyvät viiveellä ja näyttää siltä, että pahin on vasta edessä. Suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi on nyt noussut kysynnän hiipuminen, ja lähes 80 % yrityksistä arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan. Kaksi viidesosaa arvioi, että Suomen hallituksen jo päättämistä toimenpiteistä on ollut apua ja valtaosalle yrityksistä kriisi tuo digiloikan.

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto tiivistää kyselyyn vastanneiden toimitusjohtajien tuntoja:

”Terveyden ensisijaisuus, mutta kasvavassa määrin myös huoli taloudesta näkyy vastauksissa. Huolta kannetaan sekä yritysten liiketoiminnasta että Suomen taloudesta ja tulevaisuudesta. Yritykset korostavat selkeän ja ajantasaisen tiedon sekä ohjeistuksen tärkeyttä ja kannattavat ajatusta rajoitusten purkamisesta vaiheittain laajamittaista testausta hyödyntämällä. Vastaajat pitävät hyvin tärkeänä sitä, että hallitus huomioi toimenpiteissään riittävästi myös suomalaisen perusteollisuuden tarpeet.”

Kemianteollisuuden koronakyselyyn vastasi 128 toimitusjohtajaa, ja vastausprosentti oli 35. Kyselyyn vastausaika oli 20.-22.4.2020.

Toimitusjohtajakyselyn tuloksia:

  • Yli puolessa yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta jo kuukauden, ja etenkin kolmen kuukauden päästä tilanteen arvioidaan olevan selkeästi huonompi. Isot yritykset arvioivat tilanteensa paremmaksi kuin pienemmät. Näkymä kuitenkin heikkenee johdonmukaisesti kaikissa yrityskokoluokissa.
  • Lähes 80 % vastaajista arvioi yrityksen liikevaihdon laskevan vuona 2020. 53 % vastaajista arvio liikevaihdon laskuksi maksimissaan 20 % ja viidesosa 21-40%.
  • Irtisanomisilta on suurimmaksi osaksi vältytty. Vain 10 % vastaajista on irtisanonut tai suunnittelee irtisanomisia lähiviikkoina. Lomautuksia on tehnyt tai suunnittelee 43 % yrityksistä.
  • Kysynnän tuntuvan heikkenemisen lisäksi koronakriisin aiheuttamien ongelmien kärjessä ovat tehtyjen tilausten ja sovittujen toimitusten siirtyminen sekä logistiikkavaikeudet ulkomailla.
  • Työmarkkinoiden kehittämisen tarve nousee esiin. Tarvitaan lisää joustoja, esim. mahdollisuutta sijoittaa vuosilomia joustavammin lomakauden ulkopuolelle ja väliaikaisten työlainsäädäntömuutosten mm. lomautusilmoitusaikojen ja yt-neuvotteluaikojen lyhentämisen jatkoa vuoden 2020 loppuun saakka, koska yrityksissä arvioidaan, että ongelmat eivät ole ohi 30.6.2020.
  • Pieni osa yrityksistä (13 %) ennakoi kasvua tälle vuodelle ja 9 % on palkannut lisää väkeä koronakriisin vuoksi.
  • 69 % vastaajista arvioi koronakriisin lisäävän yrityksen digitalisoitumista