:SUOMEN PANKKI: Suuria yrityslainoja nostettiin runsaasti maaliskuussa 2020

pay-680576_1280

Suomalaiset yritykset lukuun ottamatta asuntoyhteisöjä nostivat maaliskuussa 2020 uusia yrityslainoja1 luottolaitoksista 2,5 mrd. euron edestä, mikä on yli 800 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Viimeksi yrityslainoja nostettiin enemmän kuukauden aikana kesäkuussa 2018. Maaliskuussa nostetuista yrityslainoista teollisuusalan2 yritysten nostamien lainojen osuus oli suurin (24 %).

Uusista maaliskuussa 2020 nostetuista yrityslainoista euromääräisesti suurin osa (79 %) oli suuria, yli 1 milj. euron lainoja. Pienempien yrityslainojen (enintään 250 000 euroa) osuus oli 12 %, ja niitä nostettiin vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien yrityslainojen keskikorko oli 1,93 % ja suurten yrityslainojen 1,47 %.

Maaliskuussa 2020 yritykset neuvottelivat uudelleen lainasopimuksiaan 1,1 mrd. euron edestä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Pienempiä3 yrityslainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen jopa neljä kertaa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Runsaan nostomäärän myötä yrityslainakanta4 kasvoi 58,3 mrd. euroon maaliskuussa 2020 ja sen vuosikasvuvauhti kiihtyi 9,6 prosenttiin. Maaliskuun lopussa yrityksillä oli käyttämättömiä luottojärjestelyjä 18 mrd. euron edestä. Määrä pysyi lähes muuttumattomana verrattuna helmikuuhun 2020.

Myös luottolaitosten välittämien yritystodistusten5 kanta (5,3 mrd. euroa) kasvoi reippaasti. Maaliskuussa 2020 uusia liikkeeseenlaskuja oli runsaasti ja kanta kasvoi 1,4 mrd. euroa edelliskuusta. Yritystodistusten kanta kasvoi eniten teollisuusalan yrityksillä.

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2020 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 250 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 100,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa. Uusia asuntoyhteisölainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 490 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko nousi helmikuusta 2020 ja oli 1,10 %. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli 35,6 mrd. euroa maaliskuun lopussa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun 2020 lopussa 96,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,10 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 84,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat maaliskuussa 0,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli maaliskuussa 0,15 %.

1 Pl. tili- ja korttiluotot.

2 Sisältyy ryhmään jalostus.
3 Enintään 250 000 euroa.
Lainat suomalaisille yrityksille (S.111) pl. asuntoyhteisöt.
5 Suomalaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt.