Päiväkotijätti Touhula hakeutuu yrityssaneeraukseen

Touhula_logo_nelio

Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14.5., johtuen yhtiön vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Touhulan pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden. Yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan, vaan arki varhaiskasvatuksessa jatkuu kuten tähänkin asti.

Yrityssaneeraus edellyttää, että tarkastelemme lähiviikkoina valtakunnallisesti jokaisen päiväkotimme taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään. Tämän tarkastelun jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin toiminnan tervehdyttämiseksi. Kerromme mahdollisista toimenpiteistä toukokuun aikana, kun saneerausprosessi etenee.

Vaikka suuri osa Touhulan päiväkodeista on kannattavia, on koko Touhulan toiminta ollut pidemmällä aikavälillä tappiollista useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja nousseista kuluista johtuen. Lisäksi Touhulan toiminta on vaarantunut lyhyemmällä aikavälillä koronapandemiasta johtuen. Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden.

Arki päiväkodeissamme jatkuu kuitenkin kuten tähänkin asti ja tulemme viestimään myös tilanteesta avoimesti ja ajantasaisesti sen edetessä.