Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva: Turvalle hyvät sijoitustuotot

Vakavaraisuus vahvistui ennätystasolle

Turvalle hyvät sijoitustuotot

Tilinpäätöksen ennakkotiedon mukaan Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan kokonaistulos vuodelta 2012 oli 9,5 miljoonaa euroa (1,4 milj. €/2011) ja liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (4,7 milj. €). Vakuutusmaksutulon vertailukelpoinen kasvu oli 4,1 %, tilinpäätöksen mukaisena 2,6 %. Koti-, yksityistapaturma- ja autovakuutuksissa kasvu vertailukelpoisin luvuin oli yli 7 prosenttia.

– Etenkin yksityistalouksissa saavutimme hyvän kasvun. Talouden yleinen taantuma ei vaikuttanut Turvaan, luonnehtii toimitusjohtaja Minna Metsälä.

Turvan vakavaraisuuspääoma kasvoi uudelle ennätystasolle 57,4 miljoonaan euroon (47,7 milj. €). Vastuunkantokyky nousi 120 prosenttiin (103 %), joka on Turvan kaikkien aikojen korkein.

Käyvin arvoin tarkasteltuna sijoitusten nettotuotto vuonna 2012 oli 11,4 miljoonaa euroa (3,3 milj. €) ja sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 8,1 prosenttia (2,3 %).

– Sijoitusmarkkinat olivat viime vuonna vaikeasti ennustettavat, mutta myös Turvan kaltainen vakaa sijoittaja pääsi viime vuonna erinomaiseen tulokseen, toteaa Turvan taloudesta vastaava johtaja Timo Laukas.

Vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli 104,1 %, joten vakuutustoiminnan tulos jäi negatiiviseksi -2,0 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan tulosta heikensivät suuret yksittäiset vahingot mm. liikennevakuutuksessa. Ilman laskuperustemuutoksia yhdistetty kulusuhde oli 100,1 prosenttia (104,0 %).

Turvan myöntämien omistaja-asiakasalennusten määrä oli vuonna 2012 yli 7,5 miljoonaa euroa.

Turvalla oli myös vuonna 2012 suomalaisista vakuutusyhtiöistä tyytyväisimmät yksityisasiakkaat, kertoo vakuutustoimialan puolueeton EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimus. Turvan toiminta arvioitiin parhaaksi kaikissa tutkimuksen kategorioissa (EPSI Rating 2011 ja 2012).

Tiedot ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on valtakunnallinen keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö. Keskinäisyys tarkoittaa sitä, että asiakkaat eli vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat omistavat Turvan. Asiakkaille keskinäisyys näkyy kilpailukykyisinä hintoina, alennuksina ja omistaja-asiakasetuina.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on suomalainen yhtiö, jonka palveluvalikoima kattaa kaikki vahinkovakuutukset. Lisäksi välitämme LähiTapiola-ryhmän lakisääteisiä työeläkevakuutuksia sekä vapaaehtoisia henki- ja eläkevakuutuksia. Asiakkaamme ovat pääasiassa kotitalouksia, yhteisöjä ja pk-yrityksiä.

Turvan palveluverkosto kattaa koko maan ja vakuutusedustajamme palvelevat joustavasti ja lähellä asiakkaitamme.