ISS:n ruokailupalvelut sai matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnon

Kuvassa vasemmalta: ISS Palveluiden työsuojelu- ja kehityspäällikkö Marja Virtala-Kantola, ISS:n ruokailupalveluiden aluepäällikkö Minna Oksanen, ISS:n ruokailupalveluiden tuotejohtaja Matti Lehtovaara, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimies Sami Hämäläinen, Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja ja palkintolautakunnan puheenjohtaja Tomi Timonen.

Vuoden 2012 Matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinto on myönnetty ISS:n ruokailupalveluille. Palkintolautakunnan mielestä ISS:n ruokailupalvelut on käytännön toimillaan osoittanut ennakoivaa otetta turvallisuuden kehittämiseen sekä vastuullisuutta osana palvelun arvoketjua ja toiminnan jatkuvuutta.

Valinnassaan palkintolautakunta kiittää ISS:n ruokailupalveluita siitä, että se on onnistunut luomaan kattavan toimintamallin, jossa on määritelty ja tunnistettu laaja-alaisesti toiminnassa olevat riskit ja turvallisuusuhat. Pääpainopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Toimipisteiden riskien- ja turvallisuudenhallintasuunnitelman lähtökohtana on pelastussuunnitelma, jossa on kirjallinen kuvaus siitä, miten on omatoiminen varautuminen vaaratilanteisiin järjestetty. Pelastussuunnitelman tehtävänä on ennakoida vaaratilanteita ja antaa toimintamallit niiden hoitamiseen.

– Henkilöstön perehdytys, koulutus ja työturvallisuusasiat painottuvat turvallisuustyössämme. Olemme luoneet yhdessä monia turvallisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten sisäiset auditoinnit, riskienkartoitukset, tapaturmien ja ”läheltä piti” -tilanteiden tutkinta ja oppiminen, turvallisuuskymppi-itsearvioinnit ja johdon turvakierrokset. Lisäksi järjestämme säännöllisesti erilaisia turvallisuuteen liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia, ISS:n ruokailupalvelujen tuotejohtaja Matti Lehtovaara kertoo.

Suomen Palopäällystöliitto on yhdessä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan, Finanssialan Keskusliiton ja Turvallisuusuutiset.fi-julkaisun tuottajan kanssa perustanut Matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnon toimialan turvallisuustoiminnan edistämiseksi. Palkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Turvallisuuspalkinto myönnetään yhteisölle. Palkinto jaettiin 26. helmikuuta neljännen kerran.