Lindorffin tutkimus Euroopan taloudellisesta tilanteesta

Eurooppalaiset yritykset odottavat liiketoimintaympäristön kovenevan vuonna 2013, selviää Lindorffin Eurooppaa koskevasta luottokatsauksesta. Tutkimuksesta ilmeneviä huolestuttavia päätelmiä ovat mm. ne, että luottotappiot, yritysten konkurssit ja kuluttajien maksuhäiriöt lisääntyvät vuonna 2013. Samaan aikaan monet kyselyyn vastanneet uskoivat yrityksensä tiukentavan luottojen ja maksuaikojen myöntämistä koskevaa politiikkaansa tänä vuonna.

”Vuosi 2012 oli jo hyvin haastava ja samoilla linjoilla jatkuu vuosi 2013. Tutkimuksessa selvisi, että merkittävien luottotappioiden vaara vuonna 2013 on todellinen. Siksi talousjohtajien on seurattava tarkasti yritystensä luottotilannetta. Tiukempi luototuspolitiikka voi olla monille yrityksille tarpeen”, sanoo Lindorff-konsernin markkinointi- ja viestintäjohtaja Ingeborg Dybvig.

Tärkeimmät päätelmät:

–  Jopa 36 prosenttia vastaajista uskoo, että heidän yrityksensä keskimääräinen perintäaika pitenee vuonna 2013

–  27 prosenttia uskoo, että heidän yrityksensä luottotappiot lisääntyvät vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta

–  40 prosenttia uskoo, että heidän yrityksensä kiristää luottojen ja maksuaikojen myöntämispolitiikkansa vuonna 2013

–  30 prosenttia kyselyyn osallistuneista uskoo, että asiakkaat maksavat huonommin ajallaan vuonna 2013. Huolestuneimpia tästä olivat alankomaiset, ranskalaiset, espanjalaiset ja italialaiset vastaajat

–  Jopa 60 prosenttia uskoo kuluttajien maksuhäiriöiden lisääntyvän vuonna 2013

–  60 prosenttia uskoo yritysten konkurssien lisääntyvän vuonna 2013

Huolestuttavien päätelmien keskellä on kuitenkin aihetta myös varovaiseen optimismiin. Talouskriisin aikana monet eurooppalaiset yritykset ovat kamppailleet korkeiden rahoituskustannusten, pienemmän liikevaihdon ja heikentyneen kannattavuuden kanssa. Siitä huolimatta vastaajien enemmistö uskoo sekä liikevaihdon että kannattavuuden paranevan vuonna 2013. Jopa 44 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihdon kasvavan hieman tai merkittävästi vuonna 2013. Samaan aikaan lähes 40 prosenttia uskoo myös kannattavuuden paranevan.

Taloudellisen tilanteen parantamiseksi on meneillään joukko hankkeita. Esimerkiksi Basel III tiukentaa pankkien pääomavaatimuksia ja tuo kuvaan uudet pankkien maksuvalmiutta sekä velkaantuneisuutta koskevat säännökset. EU:n maksuviivästyksiä koskeva direktiivi astuu todennäköisesti voimaan ensi maaliskuussa. Sen tarkoitus on vähentää maksuviivästyksiä EU:ssa. Kuten ennusteesta nähdään, monet Euroopan maat kiristävät luottopolitiikkaansa parantaakseen luottokelpoisuutta vuonna 2013.

Tutkimuksen suoritti SSI (Survey Sampling International) ja kysely lähetettiin 750 rahoitusalan ammattilaiselle ja päättäjälle keskisuuriin sekä suuriin yrityksiin. Yritykset toimivat pankki- ja rahoitusalalla, vähittäismyynnissä, julkisissa palveluissa ja telealalla. Tutkimus tehtiin Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa. Lindorffin Eurooppaa koskeva luottokatsaus on nähtävissä täältä: https://www.lindorff.fi/Content/22747/EuropeanCreditOutlook_web.pdf