BlackRockin Sovereign Risk Index (BSRI)-raportti: Suomi piti viidennen sijansa

BlackRockin vuosineljänneksittäin julkaiseman eri valtioiden valtiontalouden tilaa kuvaavan BlackRock Sovereign Risk Index (BSRI) -raportin mukaan Suomi piti vertailussa viidennen sijansa. Selviä muutoksia edelliseen neljännekseen verrattuna oli seuraavien maiden luottotilanteessa: Ranska, Belgia, Itävalta, Tanska, Japani ja Indonesia.

BSRI-raportissa tarkastellaan 48 eri valtion luottoriskiä. Raportti perustuu yli 30 kvantitatiiviseen mittariin, joita täydentävät kvalitatiiviset näkemykset riippumattomista lähteistä.

Raportin keskeiset kohdat:

  • Ranska menetti kaksi sijaa ulkoisen velkataakan kasvun ja laina-aikojen suhteellisen heikentymisen takia. Ranskan alamäki jatkui nyt jo kolmannen neljänneksen peräkkäin.
  • Belgia ja Itävalta putosivat molemmat kaksi sijaa myöskin ulkoisen velkataakan kasvun takia.
  • Tanska oli Ranskan peilikuva ja nousi 11. sijalle parantuneen velkarakenteensa ansiosta.
  • Japani nousi kaksi sijaa. Uusi hallitus sai vaaleissa selvät valtuudet ryhtyä uudistuksiin, ja tämä toimi vastapainona muiden mittareiden heikentymiselle.
  • Indonesia putosi eniten ‒ kolme sijaa ‒ yleisen heikkouden takia.

Maturities Matter BRSI quarterly update April 2013(pdf)