Aktia Pankki on tehnyt sopimuksen Aktia Hypoteekkipankin vähemmistöosuuksien ostamisesta ja tytäryhtiösulautumisesta

Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n vähemmistöomistajien kanssa tänään tehdyn sopimuksen nojalla Aktia Pankki ostaa Aktia Hypoteekkipankin vähemmistöosuudet ja sulauttaa tämän jälkeen Aktia Hypoteekkipankin Aktia Pankkiin. Osapuolten tarkoituksena on ennen kaupan toteuttamista vielä pienentää Hypoteekkipankin taseen loppusummaa, minkä vuoksi osakkeet ostetaan vasta Aktia Hypoteekkipankin vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistuttua.

Aktia Hypoteekkipankin uusantolainaustoiminta päättyi vuonna 2012 (ks. Aktia Pankin ja Aktia Hypoteekkipankin pörssitiedotteet 12.9.2012). Nyt tehdyllä sopimuksella päätetään Aktia Pankin ja säästöpankkien ja POP Pankkien välinen vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen jälleenrahoitusta koskeva yhteistyö.

Kauppa ja sulautuminen tukevat Aktia Pankin “Toimintaohjelma 2015” -tehostamissuunnitelman toteutumista (ks. Aktia Oyj:n pörssitiedote 8.11.2012). Ohjelman tavoitteena on mm. pankin konsernirakenteen pelkistäminen.

Sopimuksen seurauksena Aktia Hypoteekkipankin vähemmistöosuus omasta pääomasta (määräysvallattomien omistajien osuus) siirretään omasta pääomasta muihin velkoihin. Vaikutukset Aktian tunnuslukuihin Q3 ja Q4 2015:

  • Konsernin oma pääoma pienenee noin 65 miljoonaa euroa, mutta Aktian osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta pysyy ennallaan (Q4 2015 lähtien).
  • Aktian oman pääoman tuotto (ROE) paranee noin 0,5 prosenttiyksikköä (Q4 2015 lähtien).
  • Aktian ydinpääoman suhde (CET1 30.6.2015; 22,4 %) laskee tilapäisesti noin 2 prosenttiyksikköä, mutta nousee jälleen asteittain säästöpankkien ja POP Pankkien ostaessa takaisin osuuksiaan Hypoteekkipankin lainakannasta (Q3 2015 lähtien).

Hypoteekkipankin vähemmistöosuuksien ostaminen ei vaikuta Aktian tulokseen, joskin Hypoteekkipankin velkojen mahdollinen ennenaikainen takaisinmaksu voi vallitsevassa korkotilanteessa aiheuttaa konsernille kertaluonteisia kuluja vuoden 2016 aikana.