Väärennettyjä euroseteleitä selvästi vähemmän kuin edellisvuonna

Suomessa löydettiin vuoden 2017 aikana liikkeessä olevista seteleistä 769 euroseteliväärennöstä. Väärennöksiä oli huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna, jolloin niitä löytyi 2171 kappaletta. ”Väärennettyjä seteleitä löytyy Suomesta erittäin harvoin”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. “Kannattaa kuitenkin aina tutkia setelin turvatekijöitä seteleitä käsiteltäessä.” Verrattuna muihin euromaihin väärennösmäärät ovat Suomessa pieniä. Vuonna 2017 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 50 […]

Posted in Maksuvälineet | Comments Off on Väärennettyjä euroseteleitä selvästi vähemmän kuin edellisvuonna

Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2017 – Käyttökate positiivinen

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus ”Jatkoimme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä tuotannon ylösajoa. Toiminnan tehostumisen ansiosta yksikkökustannuksemme laskivat edelleen. Päätuotteidemme nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinnat olivat neljännellä vuosineljänneksellä edellistä neljännestä korkeammalla tasolla, millä on positiivinen vaikutus liiketoimintaamme. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla nousi 10,0 % ja sinkin keskihinta 9,2 %. Myös kuparin ja koboltin hinnat kehittyivät myönteisesti. […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Terrafamen liikevaihto yli kaksinkertaistui vuonna 2017 – Käyttökate positiivinen

Laivatilaukset nostavat teknologiateollisuuden tilauskantaa, Suomi tarvitsee lisää suurinvestointeja

Kaksi suurta laivatilausta vetivät teknologiateollisuuden tilaukset Suomessa vahvaan kasvuun loppuvuodesta. Jos laivatilauksia ei lasketa mukaan, uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät samalla tasolla kuin viime vuoden keväällä. Alan näkymät kuluvalle vuodelle ovat toiveikkaat: maailmantalous kasvaa vahvasti, tarjouspyyntöjä on liikkeellä ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tulokset perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedusteluun, jossa selvitettiin […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Laivatilaukset nostavat teknologiateollisuuden tilauskantaa, Suomi tarvitsee lisää suurinvestointeja

Fiskars uudistaa konsernin johtoryhmää ja yksinkertaistaa johdon organisaatiota

Fiskars uudistaa ja laajentaa konsernin johtoryhmää. Samalla johdon organisaatiota yksinkertaistetaan, kun Fiskars lakkauttaa laajennetun johtoryhmän sekä konsernitoimintojen johtoryhmän. Fiskars on tänään nimittänyt Ulla Lettijeffin (DI) Living-liiketoiminnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi Fiskars aikoo nimittää johtoryhmään kasvujohtajan (Chief Growth Officer). Fiskars on nimittänyt johtoryhmään myös seuraavat uudet jäsenet: toimitusketjusta vastaava johtaja Risto Gaggl (DI), lakiasiainjohtaja […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Fiskars uudistaa konsernin johtoryhmää ja yksinkertaistaa johdon organisaatiota

POP PANKIN TUORE TUTKIMUS KERTOO: ASUNTOVELALLISET ODOTTAVAT KORKOJEN NOUSEVAN

POP Pankki tutki vuoden 2017 lopussa kuluttajien suhtautumista koronnousulta suojautumiseen. Taloustutkimuksen kanssa yhteistyössä toteutettuun kyselyyn vastasi reilu tuhat henkilöä, joilla on asuntolainaa. Tyypillisimmin vastaajat olivat ottaneet 100 000 – 200 000 euron suuruisen asuntolainan ja tutkimuksen tekohetkellä laina-aikaa oli suurimmalla osalla vastaajista jäljellä yli seitsemän vuotta. Suurimmalla osalla vaihtuvakorkoinen asuntolaina ilman korkosuojausta Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien omia arvioita […]

Posted in Korot | Comments Off on POP PANKIN TUORE TUTKIMUS KERTOO: ASUNTOVELALLISET ODOTTAVAT KORKOJEN NOUSEVAN

Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

Kokkolan Halpa-Halli aloittaa yt-neuvottelut tammikuussa 2018. Neuvotteluissa käsitellään erikoisliiketoimintojen, HHsportin ja HHkankaan, lakkauttamista. Yt-neuvottelut koskevat Kokkolan HHkangasta, Kiimingin, Raahen, Kokkolan, Nivalan ja Iisalmen HHsport-yksiköitä sekä HHsport-verkkokauppaa. Neuvottelut koskevat noin 20 työntekijää. Yhtiön pyrkimys on keskittyä perusliiketoimintojen kehittämiseen.

Posted in Yhteistoimintaneuvottelut | Comments Off on Halpa-Halli aloittaa HHsport ja HHkangas -yksiköitä koskevat yt-neuvottelut

Rahoitusalan riitaan ei vieläkään ratkaisua

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat pettyneitä siihen, että rahoitusalan viikonlopputyötä koskeneeseen kiistaan ei edelleenkään löytynyt ratkaisua. Riitaa soviteltiin tiistaina ja keskiviikkona valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelun päättyminen merkitsee torstaille ja perjantaille ilmoitettujen lakkojen toteutumista. Lakko koskee koko rahoitusalaa. FA:n ja Paltan mielestä vakuutusalalle 15.12.2017 sovittu malli viikonlopputyöstä tulisi ottaa käyttöön myös pankkipuolella. Vakuutusalalla viikonlopputyötä […]

Posted in Työtaistelutoimenpiteet | Comments Off on Rahoitusalan riitaan ei vieläkään ratkaisua

Suomalaiset elävät yhä hanakammin velaksi – Kulutusluottojen määrä reippaassa kasvussa

Suomessa toimivien luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kannan vuosikasvuvauhti oli 5,7 % marraskuussa 2017. Kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna. Kulutusluotoista vakuudettomien[1] kanta kasvoi marraskuussa nopeimmin (10,9 %). Vakuudellisten kulutusluottojen kannan kasvu on kiihtynyt vuoden aikana ja oli 4,7 % marraskuussa. Tili- ja korttiluottojen kasvuvauhti oli maltillisempaa (2 %) marraskuussa.   Luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 15,2 mrd. […]

Posted in Lainat | Comments Off on Suomalaiset elävät yhä hanakammin velaksi – Kulutusluottojen määrä reippaassa kasvussa

Fiva pitää lainakaton ennallaan

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt pitää makrovakauspolitiikan virityksen ennallaan. Pankeille ei aseteta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, eikä asuntoluottojen enimmäisluototussuhteen eli lainakaton ehtoja tiukenneta. Finanssivalvonta päättää neljä kertaa vuodessa makrovakausvälineiden käytöstä. Uusin päätös julkistettiin tänään. Sen mukaan pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus pidetään nollassa prosentissa. Lisäksi lainakatto pysyy ennallaan. Pankit voivat siten edelleen antaa lainaa asunnonhankintaa varten enintään 90 % hyväksyttyjen […]

Posted in Uutiset | Comments Off on Fiva pitää lainakaton ennallaan

“Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen

Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti viennin vauhdittamana, ja kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Suomen Pankin ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa 3,1 % vuonna 2017 ja 2,5 % vuonna 2018. Vuosina 2019—2020 talous kasvaa noin 1,5 prosentin vauhtia. Kustannuspaineet pysyvät vaimeina, ja inflaatio jää ennustejaksolla eli vuosina 2017–2020 Suomessa hitaammaksi kuin muualla euroalueella. Suhdannekäänteen taustalla ovat olleet suurimmaksi osaksi […]

Posted in Suomen Pankki | Comments Off on “Noususuhdanne edelleen vahvistunut” – Suomen Pankki ennustaa vankimman kasvun ajoittuvan kuluvaan vuoteen