KONE on asettanut merkittävät ilmastotieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiselle vuoteen 2030 mennessä. KONEen tavoitteet ovat alansa kunnianhimoisimmat, ja Science Based Targets -aloite (SBTi) on varmentanut ne perustuen tuoreimpaan ilmastotieteeseen. Lisäksi KONE sitoutuu alansa ensimmäisenä yrityksenä saavuttamaan hiilineutraalit toiminnot vuoteen 2030 mennessä.

KONE sitoutuu leikkaamaan omista toiminnoistaan aiheutuvia päästöjä (scope 1 ja 2 -päästöt) 50 prosenttia vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on asetettu ilmastotieteeseen perustuvien tavoitteiden tiukimman kriteeristön mukaisesti ja se tähtää maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 °C:seen. Lisäksi KONE tavoittelee samalla ajanjaksolla 40 prosentin vähennystä tuotteiden materiaaleihin ja elinkaaren aikaiseen energiankäyttöön liittyviin päästöihin (scope 3 -päästöt) suhteessa saatuihin tilauksiin.

 ”Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on aikamme merkittävin haaste. KONEella on tärkeä rooli kestävän kaupungistumisen edistämisessä, ja me uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin menestykselle. Ryhdymme nyt entistä vahvempiin toimenpiteisiin yhdessä asiakkaidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa, ja näytämme koko alalle tietä kohti kestävämpää kaupunkikehitystä”, toteaa KONEen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth.

Saavuttaakseen omien toimintojensa päästöjä koskevan 50 prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä KONE leikkaa ajoneuvokantansa ja toimitilojensa absoluuttisia päästöjä. Yritys jatkaa esimerkiksi hybridi- ja sähköajoneuvojen lisäämistä ajoneuvokantaansa sekä huoltokäyntien reittisuunnittelun optimointia. KONE sitoutuu myös nostamaan uusiutuvan sähkön osuuden toimipisteissään maailmanlaajuisesti 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden lisäksi KONEen toimintojen hiilineutraalius saavutetaan hyvittämällä jäljellä olevat päästöt vuoteen 2030 mennessä.

 Suuri osa KONEen toimintaan liittyvistä päästöistä syntyy yrityksen omien toimintojen ulkopuolella arvoketjussa. Tuotteisiin liittyvän 40 prosentin päästövähennyksen saavuttamiseksi KONE vähentää tuotteiden elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuvia ja materiaaleihin sitoutuneita päästöjä esimerkiksi parantamalla entisestään tuotteiden energiatehokkuutta ja materiaalien kiertotaloutta.

KONE tekee myös tiiviisti yhteistyötä toimittajiensa kanssa pienentääkseen toimintojen ja tuotannon hiilijalanjälkeä, lisätäkseen kestävien materiaalien osuutta ja rajoittaakseen ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä läpi koko toimitusketjun. Toimenpiteiden vaikutusten jatkuvan seurannan ja mittaamisen lisäksi KONE suorittaa vastuullisuusarviointeja toimittajiensa keskuudessa.

Yksi KONEen strategisista tavoitteista on jo pitkään ollut edelläkävijyys kestävässä kehityksessä. Aiemmin tänä vuonna KONE sai kolme tunnustusta erinomaisista ilmastotoimista ja toiminnan vastuullisuudesta. Yritys pääsi ainoana hissi- ja liukuporrasyhtiönä ilmastonmuutostoimia arvioivan CDP:n arvostetulle A-listalle sekä oli mukana saman organisaation CDP 2019 Supplier Engagement Leaderboard -listalla. Lisäksi KONE oli sijalla 32 Corporate Knightsin 2020 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listauksessa.