Mehiläinen Yhtiöt Oy  ja Pihlajalinna Oyj tiedottivat 5.11.2019 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Mehiläisen tänään julkistaman pörssitiedotteen  mukaan Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (”KKV”) on tänään saattanut päätökseen Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan tutkinnan ja tehnyt Suomen markkinaoikeudelle esityksen yrityskaupan kieltämisestä. Soveltuvan lainsäädännön mukaan markkinaoikeuden on annettava päätöksensä asiassa kolmen kuukauden kuluessa KKV:n esityksestä, eli viimeistään 29.12.2020.

Ostotarjouksen hyväksymisajan on tällä hetkellä määrä päättyä 15.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa). Mehiläinen perehtyy yksityiskohtaisesti KKV:n esitykseen ja päättää niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, konsultoituaan Pihlajalinnaa, markkinaoikeusprosessin eteenpäin viemisestä ja hyväksymisajan mahdollisesta jatkamisesta.

”Pihlajalinnalle oli yllättävää, että KKV on päätynyt arvioimaan markkinoita ja Mehiläisen ehdottamaa laajaa toimenpidepakettia nyt esittämällään tavalla ja tekemään kieltoesityksen markkinaoikeudelle. Ennen yhdistymissopimuksen allekirjoitusta sekä me että Mehiläinen selvitimme kilpailuoikeudelliset näkökohdat ja KKV:n aiemmat yrityskauppapäätökset tarkkaan. Myös Pihlajalinnan hallitus on huolellisesti arvioinut näitä seikkoja ennen suositustaan ostotarjouksen hyväksymiselle. Olemme edelleen sitoutuneet ostotarjoukseen yhdistymissopimuksen mukaisesti, mutta valmistaudumme kaikkiin vaihtoehtoihin. Pihlajalinna on koko tarjouksen ajan jatkanut oman liiketoimintansa kehittämistä pitkäjänteisesti”, toteaa Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.