Finanssivalvonta selvitti Nokia Oyj:n tiedottamista syksyltä 2019. Tällöin yhtiön osakkeen kurssi laski merkittävästi sen jälkeen, kun se oli kertonut osavuosikatsauksessaan muuttuneista tulevaisuudennäkymistä vuosille 2019 ja 2020 sekä päätöksestään luopua osin tilikauden 2018 osinkojen maksamisesta. Finanssivalvonnan selvitys koski sitä, julkistiko Nokia Oyj tulosvaroituksen säännösten mukaisesti.

Finanssivalvonnalla ei ole nyt päättyneen selvityksen perusteella huomautettavaa Nokia Oyj:n tiedottamiseen, eikä selvitys anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Finanssivalvonta katsoo, ettei Nokia Oyj ole laiminlyönyt velvollisuutta julkistaa sisäpiiritietoa mahdollisimman pian.

Finanssivalvonnan selvitys perustui Nokia Oyj:n toimittamiin vastauksiin, joiden tueksi yhtiö esitti kattavan sisäisen dokumentaation.