Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana.

Tiivistetty tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka.

Syyskuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 125 % ja vakavaraisuusasema 1,7.

Vakavaraisuusaste on pysynyt samalla tasolla ja riskiperusteinen vakavaraisuusasema on heikentynyt hieman verrattuna elokuun lopun tilanteeseen.