Kuva: Arto Alanenpää – Oma teos, CC BY-SA 4.0,

OP:n ekonomistit ennustavat talouden elpyvän kolmannen vuosineljänneksen harppauksen jälkeen verkkaisesti. Palautuminen etenee pandemian tahdittamana ja talouspoliittisen elvytyksen tukemana. Koronavirusrokotteiden ennakoitua nopeampi markkinoille tulo voisi vauhdittaa toipumista.

OP:n ekonomistit ennustavat Suomen BKT:n supistuvan kuluvana vuonna 4,0 prosenttia ja kääntyvän 3,0 prosentin kasvuun vuonna 2021. Ennuste on säilynyt samana kuin elokuussa.

– Hyvin turbulentin alkuvuoden jälkeen uutinen lienee se, että talouden iso kuva on pysynyt kesästä asti ennallaan. Suomen talouskasvuennusteet ovat pysyneet samoina, ja muutenkin ennusteita on lähinnä hieman säädetty, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.

Vuoden toisella neljänneksellä Suomen talous supistui voimakkaasti, mutta palautui selvästi heinä-syyskuussa. OP:n ekonomistit arvioivat talouden elpyvän syksyn lukemista verkkaiseen tahtiin. Kansantuote saavuttaa kriisiä edeltäneen tason vasta noin vuoden kuluttua, talvella 2021–22.

Yksityinen kulutus elpyi kevään romahduksesta varsin nopeasti. OP:n maksukorttidatan perusteella laadittujen indikaattorien pohjalta kulutus on kuitenkin syksyn mittaan hieman taantunut uudelleen. Kokonaisuutena yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin keväällä pelättiin. Ensi vuonna kotitalouksien kulutus kasvaa kolme prosenttia, mutta tänä vuonna noussut säästämisaste ylittää yhä vuoden 2019 tason.

Vienti elpymässä samassa rytmissä markkinoiden kanssa

Vienti kääntyi kesällä nousuun kevään pohjalukemista, ja elpyminen jatkuu verkkaisesti ensi vuonnakin. Heikon lähtötason vuoksi vienti kasvaa ensi vuonna 7,3 prosenttia.

– Suomen vienti on elänyt samassa rytmissä markkinoiden kanssa. Näkymämme on jopa suotuisampi kuin yleinen talouskehitys vientimarkkinoillamme. Kriisi on koskenut syvimmin palvelualoja, joiden kehitys ei heijastu samalla tavoin vientikysyntään kuin tavaroiden kysyntä, pääekonomisti Heiskanen toteaa.

Kriisi ei ennättänyt iskeä investointeihin samalla tavoin kuin yksityiseen kulutukseen, mutta toisaalta elpyminen on vähäistä. Asuntomarkkinoiden hyvänä säilynyt vire kannattelee kuitenkin varsin hyvää asuinrakennusinvestointien tasoa.

Työllisyys on elpynyt kevään pohjamudista, kun lomautukset ovat vähentyneet. OP:n ekonomistien mukaan työllisyys jää kuitenkin ensi vuonna keskimäärin tämänvuotista heikommaksi. Työttömyysasteen nousu on jäänyt maltilliseksi suhteessa kriisin alkuvaiheen dramaattisuuteen. Ei kuitenkaan ole näköpiirissä, että työttömyyteen tulisi merkittävää tasomuutosta nykytilanteeseen nähden.

Julkisen talouden tasapaino on heikentynyt merkittävästi, mutta odotuksia lievemmin. Ensi vuonna vaje pienenee, ja vuoden aikana työlistalle nousee suunnitelma velkasuhteen vakauttamisesta.

Koronapandemia tahdittaa maailmantalouden elpymistä

Maailmantalous otti kolmannella neljänneksellä pitkän harppauksen ylöspäin koronapandemian aiheuttaman kriisin pohjilta. Useimmissa maissa kansantuote oli silti selvästi alle kriisiä edeltäneen tason. Huomattavin poikkeus on Kiina, joka sekään ei silti yltänyt aiemmalle kasvutrendille.

– Koronapandemia määrää maailmantalouden tahdin ensi vuonnakin. Ennusteemme perustuu siihen oletukseen, että pandemia-aallot vähitellen laantuvat. Koronavirusrokotteiden tulo markkinoille tukee tätä näkemystä. Tämä mahdollistaa elpymisen jatkumisen, joskin varsin verkkaiseen tahtiin. Toipumista tukee myös useimpien maiden vahvasti elvyttävä politiikka, arvioi Heiskanen.

Yhdysvalloissa talous kasvoi kolmannella kvartaalilla 7,4 prosenttia aiemmasta kvartaalista, mutta jäi 2,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Talous on toistaiseksi kärsinyt vain vähän tartuntojen kasvusta. Talouden elpyminen jatkuu maltillisissa merkeissä, ja kriisiä edeltänyt taso saavutetaan OP:n ekonomistien mukaan ensi vuoden jälkipuoliskolla. Uusi presidentti Joe Biden tukee talouskasvua elvyttävällä politiikalla.

Euroalueen talous kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä peräti 12,7 prosenttia huhti-kesäkuusta. Covid-19–tartuntojen voimakkaan kasvun vuoksi asetetut rajoitukset painavat talouden kuitenkin vuoden lopulla miinukselle. Ensi vuoden aikana talous jatkaa vähittäistä toipumista, mutta kriisiä edeltänyttä tasoa ei Euroopassa vielä OP:n ekonomistien mukaan saavuteta.

Keskuspankit jatkavat laajalti elvyttävää politiikkaa. Euroopan keskuspankki tarkastelee politiikkaansa joulukuussa ja jatkaa epätavanomaisia politiikkatoimiaan. Ohjauskorkoihin ei silti kosketa.

– EKP kasvattaa pandemiaan liittyvän osto-ohjelmansa kokoa ja kestoa sekä jatkaa aiottua pidempään edullisia rahoitusoperaatioita pankeille. Käytännössä näillä operaatioilla on enää vähän vaikutusta suomalaiselle pienyrityksille ja kotitalouksille, mutta Etelä-Euroopassa lainaamisen kustannukset voivat laskea, OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela arvioi.