Ilkka-Yhtymä muuttaa tulosohjaustaan koskien vuoden 2020 oikaistua oman toiminnan liikevoittoa. Alustavien tietojen mukaan neljännen vuosineljänneksen 2020 kannattavuus on ennakoitua parempi ja on noin edellisen vuoden tasolla. Tästä johtuen Ilkka-Yhtymän koko vuoden 2020 oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason.

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisestä vuodesta.  Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioimme myös nousevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.12.2020 sen osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemästä osakekaupasta ja siitä tulevasta myyntivoitosta. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta Ilkka-Yhtymän oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on merkittävä vaikutus Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 osakkuusyhtiötulos paranee arviolta noin 15 milj. eurolla Arena Partners Oy:n myyntivoiton seurauksena.

Ilkka-Yhtymä-konserni on osavuosikatsauksessa 2.11.2020 antanut näkymät vuodelle 2020 seuraavasti:

Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.