Stockmann Riika Kuvaaja: Ansis Starks

Helsingin käräjäoikeus on 9.2.2021 antamallaan päätöksellä vahvistanut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman ja saneerausmenettely on päättynyt. Asianajaja Jyrki Tähtinen määrättiin saneerausohjelman valvojaksi. Saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

Ohjelmalle oli vahva suurimpien velkojien ja osakkeenomistajien kannatus ja yhtiön hallituksen sekä johdon tuki. Yli 90 % kaikkia saneerausvelkoja edustavista tahoista on 15.1.2021 mennessä puoltanut saneerausohjelman hyväksymistä. Yhtiö on käynnistänyt kiinteistöjen myyntiin sekä osakesarjojen yhdistämiseen sekä vakuudettomien velkojen ja hybridilainan konvertointeihin liittyvät valmistelut ohjelman mukaisesti. Saneerausohjelman edellyttämät yhtiöoikeudelliset toimenpiteet käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2021.

Yhtiöllä on vakuudellista saneerausvelkaa 433,5 miljoonaa euroa, vakuudetonta saneerausvelkaa noin 200,6 miljoonaa sekä viimesijaista hybridilainaan perustuvaa saneerausvelkaa 108,1 miljoonaa euroa, kaikki yhteensä 742,3 miljoonaa euroa. Vakuudetonta saneerausvelkaa ovat: julkisoikeudelliset velat 5,5 miljoonaa euroa, yritystodistusvelat 53,5 miljoonaa euroa, osto- ja muut velat 46,1 miljoonaa euroa, konsernivelat 81,7 miljoonaa euroa sekä vahingonkorvausvelat 13,9 miljoonaa euroa. Joidenkin velkojien osalta tullaan käymään erillisprosessit, jossa velkojien saatavien lopullinen määrä vahvistetaan.

Saneerausohjelman keskeiset kohdat:

  • Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa kaikissa nykyisissä tavarataloissa ja online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Yhtiön terävöitetty strategia vastaa toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin ja se panostaa asiakassuhteisiin ja lojaalisuuteen, parantamalla asiakaskokemusta kaikissa kanavissaan sekä kehittämällä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan.
  • Lindexin liiketoiminta jatkuu kiinteänä osana Stockmann-konsernia, ja sen kassavirrat tukevat saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista.
  • Osana saneerausohjelmaa yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingin keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöomaisuuden realisointitulos käytetään ensisijaisesti vakuusvelkojen maksamiseen.
  • Yhtiö on neuvotellut uudet, markkinaehtoiset vuokrasopimukset kaikissa tavarataloissaan sekä Helsingin Pitäjänmäen toimistotilojen osalta.
  • Vakuudettomasta saneerausvelasta 20 % leikataan ja lopulle 80 %:lle on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu saneerausohjelmassa. Leikattu 20 % konvertoidaan kunkin velkojan niin halutessa yhtiön B-osakkeiksi saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa päätettävällä osakeannilla. Vaihtokurssi on B-osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskikurssi ajalta 8.4.–27.11.2020 eli 0,9106 euroa.
  • Saneerausohjelmaan on pyritty tuomaan joustoa konvertoimalla osa vakuudettomasta velasta yhtiön B-osakkeiksi. Loppuosalle vakuudettomasta velasta on laadittu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma. Vakuudeton velkoja voi vaihtaa laaditun maksuohjelman mukaisen saatavansa yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, jossa on pääoman kertasuoritus viiden (5) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Erilaisen riskiprofiilin lisäksi vakuudellinen joukkovelkakirjalaina antaa vakuudettomalle velkojalle mahdollisuuden myydä tämä rahoitusinstrumentti markkinoilla. Yhtiölle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan erilainen maturiteettiprofiili tuo joustoa saneerausohjelman alkuvuosiin. Saneerausohjelma sisältää määräyksen, että lisäsuoritusvelvollisuutta velkojille ei ole.
  • Hybridivelasta leikataan puolet ja loppu 50 % konvertoidaan velkojien niin halutessa yhtiön B-sarjan osakkeiksi vaihtokurssiin samassa osakeannissa vakuudettomien velkojen konversion kanssa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus kokonaan.
  • Yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa siten, että jokaisella A-osakkeella saa 1,1 B-osaketta. Yhdistäminen tukee osakkeen likviditeettiä sekä yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.
  • Yhtiön operatiivinen liiketoiminta oli kääntynyt kannattavaksi ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Yhtiö on saneerausmenettelyn aikana kyennyt selviytymään kaikista uusista maksuvelvoitteistaan.

Yhtiö ja selvittäjä uskovat, että yhtiö onnistuu terävöitetyn strategiansa toteuttamisessa ja saneerausohjelman läpiviemisessä.

”Kiitämme yhtiön velkojia, selvittäjää ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä saneerausohjelman valmisteluissa sekä Stockmannin asiakkaita ja henkilöstöä tuesta koronapandemian aiheuttamassa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Saneerausohjelmaa ja päivitettyä strategiaamme systemaattisesti noudattamalla pääsemme näkemyksemme mukaan kaikkien osapuolten kannalta parhaimpaan lopputulokseen ja saamme käännettyä yhtiön liiketoiminnan jälleen kannattavaksi. Tavoitteemme on varmistaa ikonisen Stockmannin tulevaisuus edelläkävijänä muodin, kodin ja kauneuden saralla”, sanoo Jari Latvanen, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp.