Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona elpymis- ja palautumistukivälineen, jonka avulla EU-maat voivat torjua koronapandemian vaikutuksia.

Parlamentti hyväksyi elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet, rahoituksen ja säännöt äänin 582 puolesta, 40 vastaan ja 69 tyhjää. Elpymisväline on 750 miljardin euron suuruisen Next Generation EU -elpymisvälineen tärkein osa.

Pandemian vaikutusten lieventämiseen

Välineestä voidaan myöntää 672,5 miljardia euroa avustuksina ja lainoina jäsenmaille, joiden turvin ne voivat rahoittaa pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia lieventäviä toimia. Välineestä voidaan rahoittaa hankkeita, jotka on aloitettu 1. helmikuuta 2020 tai sen jälkeen. Rahoitusta on saatavilla kolmen vuoden ajan. Jäsenmaiden hallitukset voivat pyytää enintään 13 prosentin ennakkorahoituksen omille elpymis- ja palautumissuunnitelmilleen.

Rahoituksen saamisen ehdot

Rahoituksen saamiseksi kansallisissa elvytyssuunnitelmissa on keskityttävä EU:n keskeisiin politiikanaloihin: vihreään siirtymään ja luonnon monimuotoisuuteen, digitaaliseen siirtymään, taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn, sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Rahoitusta myönnetään myös hankkeille, joissa tarkastellaan instituutioiden reagoimista kriisitilanteissa ja autetaan parantamaan kriisivalmiutta. Muita tukikelpoisia hankkeita ovat lapsia ja nuoria sekä koulutusta ja taitoja koskevat hankkeet.

Vähintään 37 prosenttia määrärahoista on kohdennettava ilmastotoimiin ja vähintään 20 prosenttia digitalisointiin. Hankkeiden tulisi olla sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestäviä ja sisältää kattavia uudistuksia ja investointeja. Ne eivät myöskään saisi vahingoittaa ympäristötavoitteita.

Asetuksessa säädetään, että välineestä voidaan myöntää rahoitusta vain niille jäsenmaille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittamaan Euroopan unionin perusarvoja.

Vuoropuhelu ja avoimuus

Euroopan komissio on vastuussa elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta. Asiaa käsittelevät Euroopan parlamentin valiokunnat voivat puolestaan kutsua komission edustajan joka toinen kuukausi keskustelemaan EU:n elpymisen tilanteesta ja siitä, kuinka hyvin tavoitteet ja välitavoitteet on saavutettu jäsenmaissa. Komissio perustaa lisäksi tieto- ja seurantajärjestelmän, joka antaa vertailukelpoista tietoa varojen käytöstä.

Seuraavaksi

Asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt virallisesti asetuksen. Asetus astuu voimaan päivä julkaisun jälkeen.