Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 joulukuussa 15,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muutama suuri metalliteollisuuden tilaus. Vuoden 2020 aikana tilaukset laskivat 11,4 prosenttia edellisvuodesta.

Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa, toimialan tilaukset kasvoivat 47,8 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat vuodentakaisesta 5,1 prosenttia ja metalliteollisuudessa 24,5 prosenttia. Metalliteollisuuden tilausten laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson tilausten poikkeuksellisen korkea arvo, jolle kohdistuivat muun muassa telakkateollisuuden isot uudet tilaukset.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 – 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi.

Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2020, joulukuu. Tilastokeskus