Olemme keskiviikkona 10.2. saaneet lukea Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksestä, jonka mukaan Isännöintiliittoon kytkeytyy maanlaajuinen isännöintialan hintakartelli. Kuudelle isännöintialan yritykselle esitetään yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja. Isännöintiliitto kiistää kilpailulain rikkomisen.

Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille ja oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan. Yritykset eivät saa sopia kilpailijoidensa kanssa hinnoista ja toimialayhdistykset eivät saa pyrkiä vaikuttamaan alan hintatasoon.

Taloushallintoliitto ottaa vakavasti muun muassa kilpailulain ja ECN+ -direktiivin noudattamisen. Olemme aktiivisesti noudattaneet varovaisuusperiaatetta varmistaen, että toimimme KKV:n ohjeistusten mukaisesti. Emme esimerkiksi anna alalle hintasuosituksia tai pyri vaikuttamaan alan hintatasoon.

Taloushallintoliitto sitoutuu toimimaan lakien ja hyvien tapojen mukaisesti. Jotta voimme jatkossakin luottaa toimivaan kilpailuun taloushallinnon alalla varmistamme, että henkilökuntamme ja hallituksemme ovat ajan tasalla muun muassa uudesta ECN+ -direktiivistä. Lisäksi tulemme julkaisemaan ajantasaista ohjeistusta ja dokumentaatiota verkkosivuillamme.