Kuva: Tikkurila Oyj

Elisa Markula, toimitusjohtaja:

“Vuoden 2020 aikana liikevaihtomme kasvoi 3,2 prosenttia ja oikaistu liiketuloksemme 37,5 prosenttia 63,8 miljoonaan euroon verrattuna edelliseen vuoteen. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva, ja sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 24 prosenttiin. Tikkurilan hyvä tulos oli seurausta päättäväisesti toteutetusta strategisesta toimintasuunnitelmasta ja vahvistuneesta kuluttajakysynnästä, kun remontointi-into kasvoi pandemian aikana.

Tikkurilan liikevaihto kasvoi vahvasti erityisesti Ruotsissa ja Suomessa, ja kasvua oli myös Puolassa. Venäjällä myynti kasvoi ruplissa 6 prosenttia premium-tuotteiden myynnin kasvun vauhdittamana. Lisäksi myyntimix parani edelleen kaikilla päämarkkinoillamme, sillä premium-brändien myynti kasvoi erityisesti ”Tee-se-itse” (DIY) -myyntikanavissa.

Koronapandemian alettua myynti ensin laski merkittävästi maalis-huhtikuussa rajoitustoimien vuoksi, minkä jälkeen kuluttajavetoinen myynti elpyi nopeasti toukokuusta alkaen. Koska yli 80 prosenttia liikevaihdostamme tulee kauppa- ja rakennusmaaleista, Tikkurila hyötyi selvästi markkinatrendistä, jossa ihmiset pysyivät kotona ja viettivät ylimääräisen vapaa-aikansa remontoiden kotejaan ja vapaa-ajan kohteita. Toisaalta koronatilanne heikensi odotetusti sekä ammattilais- että teollisuusliiketoimintaa, silti lopulta lasku jäi näissä segmenteissä vain hieman edellisvuoden tasoa alemmaksi.

Poikkeuksellinen vuosi myös päättyi poikkeuksellisesti. Joulukuussa PPG Industries Inc. ja Tikkurila solmivat yhdistymissopimuksen, jonka mukaan PPG aloitti vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan osakkeista. Tikkurila on tehnyt onnistuneen tuloskäänteen ja parantanut suorituskykyään huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana selkeän strategisen toimintasuunnitelmansa ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstönsä ansiosta. Olemme myös kasvattaneet laadukkaimpien tuotemerkkiemme osuutta myynnistä, parantaneet sekä operatiivista että kaupallista tehokkuutta ja keskittyneet tehokkuuden lisäämiseen kaikissa toiminnoissa. Tikkurila on johtava toimija kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa. Näen Tikkurilassa paljon potentiaalia, ja pidän ostotarjousta osoituksena saavuttamastamme hyvästä kehityksestä.

Olen erittäin kiitollinen ja ylpeä henkilöstöstämme ja siitä, kuinka olemme onnistuneet näinä poikkeuksellisina aikoina. Haluankin kiittää kaikkia työntekijöitämme siitä väsymättömästä työstä, jota he ovat tehneet asiakkaidemme eteen. Samoin haluan kiittää kumppaneitamme, asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksestanne.”

Avainluvut:

Milj. euroa 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-%
Liikevaihto 582,0 563,8 +3,2 % 112,8 107,9 +4,5 %
Ilman valuutta
kurssien,
yritysmyyntien
ja liiketoiminnan lopettamisten
vaikutusta
+41,4 +7,3 % +13,7 +12,7 %
Liiketulos (EBIT) 61,1 43,9 +39,1 % -7,8 -7,7 -2,2 %
Liiketulos-% (EBIT-%) 10,5 % 7,8 % +2,7 %-p* -6,9 % -7,1 % +0,2 %-p
Oikaistu liiketulos 63,8 46,4 +37,5 % -6,7 -7,6 +12,0 %
Oikaistu liiketulos-% 11,0 % 8,2 % +2,7 %-p -5,9 % -7,1 % +1,1 %-p
Tulos ennen veroja 54,9 44,2 +24,2 % -8,1 -8,1 +0,1 %
Katsauskauden
tulos
43,1 33,2 +29,6 % -6,8 -7,4 +7,6 %
Osakekohtainen
tulos, euroa
0,98 0,75 +29,6 % -0,15 -0,17 +7,6 %
Korollinen nettovelka, kauden lopussa 12,1 78,4 -84,5 %
Oma pääoma yhteensä, kauden lopussa 181,4 171,9 +5,5 %
Varat yhteensä, kauden lopussa 441,6 437,1 +1,0 %
Omavaraisuusaste, % 41,1 % 39,3 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 6,7 % 45,6 %
Sidotun pääoman
tuotto (ROCE), %,
rullaava
24,0 % 15,4 %
Rahavirta
investointien
jälkeen
92,0 52,7 +74,4 %

*) prosenttiyksikköä

Tikkurilan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oikaistu liiketulos 37,5 prosenttia edellisvuodesta

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan tilinpäätöstiedotteesta.

Vuosi 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia 582,0 (563,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia, ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan lopettamisten vaikutusta.
 • Oikaistu liiketulos kasvoi merkittävästi, 37,5 prosenttia 63,8 (46,4) miljoonaan euroon, ja oli 11,0 (8,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 39,1 prosenttia 61,1 (43,9) miljoonaan euroon, ja oli 10,5 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 29,6 prosenttia ja oli 0,98 (0,75) euroa.
 • Tikkurila ja PPG Industries Inc. allekirjoittivat 18.12.2020 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan PPG Industries Inc. aloitti vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista 15.1.2021. PPG nosti 4.2.2021 tarjousvastiketta 34,00 euroon osakkeelta (alun perin 25,00 euroa osakkeelta, 5.1.2021 nostettu 27,75 euroon osakkeelta).

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia 112,8 (107,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia, ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan lopettamisten vaikutusta.
 • Oikaistu liiketulos parani 12,0 prosenttia -6,7 (-7,6) miljoonaan euroon, ja oli -5,9 (-7,1) prosenttia liikevaihdosta. Viimeinen vuosineljännes on yleensä kausiluonteisesti hiljainen maalitoimialalla.
 • Liiketulos (EBIT) oli -7,8 (-7,7) miljoonaa euroa, ja oli -6,9 (-7,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,15 (-0,17) euroa.

Hallituksen osinkoehdotus

 • Vireillä olevasta ostotarjousprosessista johtuen hallitus ehdottaa, että Tikkurilan varsinainen yhtiökokous päättää, että varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella ei jaeta osinkoa vuodelta 2020. Hallitus muistuttaa osakkeenomistajia, että ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki maksetut osingot vähennetään tarjousvastikkeesta.

Ohjeistus vuodelle 2021

 • Liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta ja oikaistun liiketuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai hieman alempana pois lukien julkisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvät kulut. (2020: 582 milj. euroa ja 63,8 milj. euroa).