Valokuvaaja: Tokmanni

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen:

ENNÄTYKSELLINEN MYYNTI JA TULOS VUONNA 2020

Haluan erityisesti kiittää asiakkaitamme, henkilökuntaamme, yhteistyökumppaneitamme ja omistajiamme poikkeuksellisen vuoden 2020 myynnistä ja tuloksesta.

Vuonna 2020 Tokmanni sai suuren määrän uusia asiakkaita, ja kanta-asiakkaamme kasvattivat ostojaan merkittävästi. Koko vuoden asiakasmäärämme kasvoi 3,2 % ja keskiostos 10,1 %. Neljännellä neljänneksellä Tokmannin liikevaihto kasvoi 14,6 % ollen 326,5 milj. euroa (284,8). Yhtiön koko vuoden 2020 liikevaihto kasvoi 13,6 % ja ylitti ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa miljardin euron rajan. Samanaikaisesti myös verkkokauppamme kasvoi 124,1 %. Tokmannin laaja tuotetarjonta, halvat hinnat ja erinomainen asiakaspalvelu osoittivat jälleen houkuttelevuutensa.

Riskialttiissa toimintaympäristössä tokmannilaiset suoriutuivat erinomaisesti asiakkaiden palvelemisessa ja yhtiön kasvutarinan edistämisessä. Vuoden aikana muuttuneissa olosuhteissa tokmannilaiset tekivät yhdessä hyviä, vastuullisia ja nopeita päätöksiä, jotka johtivat ennätysmyyntiin ja huipputulokseen. Vuonna 2020 Tokmanni ylitti 9 %:n strategisen liikevoittotavoitteensa. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 100,2 milj. euroa, eli 9,3 % liikevaihdosta. Kiitoksena erinomaisesta työstä maksetaan tokmannilaisille myynti- ja tulospalkkioita noin 3,7 miljoonaa euroa vuodesta 2020.

Viime vuosien aikana Tokmannin myymäläverkosto ja asiakaskunta ovat laajentuneet merkittävästi ja Tokmannista on tullut kaikkien kauppa. Olemme saavuttaneet useita yhtiölle tärkeitä virstanpylväitä. Vuoden 2021 aikana jatkamme määrätietoisesti vastuullisen halpakaupan kasvun rakentamista tiedostaen, että elämme vielä toista koronavuotta. Esittelemme tulevaisuuden kasvun elementtejä ja täsmennettyjä strategisia tavoitteita Tokmannin virtuaalisessa Capital Markets Day -tilaisuudessa 22.3.2021. Lämpimästi tervetuloa!

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET TOKMANNIN LIIKETOIMINTAAN

Kauppaan ja kuluttajiin kohdistui paljon muutoksia koronavuonna 2020. Kulutuskäyttäytyminen muuttui, kun turvallisuustoimenpiteet lisääntyivät ja ihmiset viettivät entistä enemmän aikaa kotona sekä Suomessa matkustaen. Tokmanni pystyi vastaamaan ketterästi koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin panostamalla erityisesti asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuteen, asiakaspalvelun parantamiseen, digikanavien kehittämiseen sekä tuotevalikoimansa ja hintojensa tarkentamiseen. Vuoden 2020 aikana Tokmannin laajasta valikoimasta ostettiin erityisen hyvin piha- ja puutarhakalusteita, urheilu-, hyvinvointi- ja harrastustuotteita, kodin sisustustuotteita sekä pesu- ja puhdistusaineita.

Neljännellä neljänneksellä Tokmanni jatkoi ja lisäsi entisestään asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Vuonna 2020 kaikki Tokmannin myymälät olivat avoinna eikä yhtiön tarvinnut turvautua lomautuksiin. Tokmannin tietoon on tullut 17 varmennettua henkilökunnan koronatartuntaa vuoden 2020 loppuun mennessä (kokonaishenkilömäärä 4 056).

Tokmannin kannalta logistiikkakeskuksen ja toimitusketjun toimintavarmuus ovat kriittisiä. Loppuvuoden aikana Tokmanni oli varautunut alkuvuotta paremmin pandemian mahdollisesti aiheuttamiin uusiin häiriöihin, ja turvallisuustoimet ovat edelleen laajasti käytössä. Joulun tuotteet saapuivat edellisvuotta aikaisemmin Suomeen, jotta tuotteiden saatavuus pystyttiin varmistamaan. Myymälöiden hyllysaatavuus oli alkuvuoden haasteiden jälkeen loppuvuonna hyvällä tasolla. Tokmanni on kuluneena vuonna pystynyt parantamaan toimitusketjun prosesseja, mikä mahdollisti hyvän hyllysaatavuuden loppuvuonna.

Tokmannin likviditeettiasema on hyvä. Yhtiön rahavarat sekä nostamattomat luottolimiitit olivat joulukuun 2020 lopussa yhteensä 137,1 miljoonaa euroa (31.12.2019: 88,1). Tokmannilla on taseessaan 100 milj. euron laina, joka vuodenvaihteessa voimassa olleiden ehtojen mukaan olisi erääntymässä lokakuussa 2021. Tämän vuoksi kyseinen laina on tilinpäätöksessä raportoitu lyhytaikaisena lainana. Yhtiö on vuodenvaihteen jälkeen 11.2.2021 sopinut rahoituksen uudelleen järjestämisestä. Yhtiön uudella helmikuussa 2026 erääntyvällä 100 milj. euron lainalla maksetaan nykyinen laina pois. Lisäksi on samalla sovittu viiden vuoden mittaisesta 50 milj. euron luottolimiitistä. Edellä mainittujen lisäksi rahoitussopimus sisältää mahdollisuuden nostaa tarvittaessa 50 milj. euron lisälaina portaittain. Lisälainamahdollisuus on voimassa kolme vuotta ja siihen liittyy ehdollinen optio jatkaa lainaa kahdella lisävuodella vuosi kerrallaan.

Avainluvut
10-12/
2020
10-12/
2019
Muutos
%
1-12/
2020
1-12/
2019
Muutos
%
Liikevaihto, milj. euroa 326,5 284,8 14,6 % 1 073,2 944,3 13,6 %
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 13,4 3,1 12,3 4,3
Asiakasmäärän muutos % 2,2 5,6 3,2 6,9
Myyntikate, milj. euroa 119,7 99,7 20,0 % 370,9 325,2 14,1 %
Myyntikatemarginaali, % 36,6 35,0 34,6 34,4
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 120,3 100,1 20,1 % 371,6 325,3 14,2 %
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 36,8 35,2 34,6 34,4
Liiketoiminnan kulut -60,1 -54,1 11,0 % -211,5 -198,9 6,3 %
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -60,1 -53,9 11,4 % -210,9 -197,9 6,5 %
Käyttökate, milj. euroa 60,9 47,0 29,5 % 163,6 130,6 25,3 %
Käyttökatemarginaali, % 18,7 16,5 15,2 13,8
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 61,5 47,6 29,1 % 164,9 131,6 25,3 %
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 18,8 16,7 15,4 13,9
Liikevoitto, milj. euroa 44,7 31,4 42,2 % 98,9 69,4 42,6 %
Liikevoittomarginaali, % 13,7 11,0 9,2 7,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 45,3 32,0 41,4 % 100,2 70,4 42,3 %
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 13,9 11,2 9,3 7,5
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,5 -2,6 -4,3 % -10,0 -10,5 -4,2 %
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 4,6 3,5 31,2 % 12,8 15,4 -16,8 %
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate ** 2,0 2,9 2,0 2,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 89,6 56,5 151,1 84,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3 5,3 16,2 11,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 16,3 11,8 16,3 11,8
Oman pääoman tuotto, % 16,8 13,1 35,4 26,8
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 37,4 30,1 37,4 30,1
Omavaraisuus, % 27,7 25,3 27,7 25,3
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana (1 000 kpl)
58 811 58 869 58 825 58 869
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana (1 000 kpl)
58 845 58 869 58 850 58 869
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,58 0,39 1,21 0,80
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,57 0,39 1,21 0,80
Henkilöstö kauden lopussa 4 056 3 659 4 056 3 659
Henkilöstö keskimäärin 4 057 3 624 3 873 3 647

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 2020

 • Liikevaihto kasvoi 14,6 % (6,1 %) 326,5 milj. euroon (284,8)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 13,4 % (3,1 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 120,3 milj. euroa (100,1) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 36,8 % (35,2 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 45,3 milj. euroa (32,0), 13,9 % liikevaihdosta (11,2 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 89,6 milj. euroa (56,5)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,39)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2020

 • Liikevaihto kasvoi 13,6 % (8,5 %) 1 073,2 milj. euroon (944,3)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 12,3 % (4,3 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 371,6 milj. euroa (325,3) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,6 % (34,4 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 100,2 milj. euroa (70,4), 9,3 % liikevaihdosta (7,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 151,1 milj. euroa (84,0)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,21 euroa (0,80)

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,85 euroa osakkeelta.

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Tokmannin asiakkaiden käyttäytymiseen ja siten tulevaisuuden näkymiin vaikuttaa voimakkaasti koronapandemia ja sen hoidon kehittyminen vuonna 2021. Tämänhetkisessä tilanteessa Tokmanni ennustaa lievää liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Konsernin euromääräisen kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoitto) odotetaan olevan edellisvuoden tasolla.