TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Vuonna 2020 verkkokaupasta tuli mieluisin tapa tehdä ostoksia yhä useammalle suomalaiselle. Siirtyminen kivijalasta verkkoon kiihtyi entisestään koronaviruspandemian aikana, jolloin ihmisten täytyi vähentää vierailuja kivijalkaliikkeisiin ja he tottuivat verkko-ostamisen ja kotiinkuljetusten helppouteen. Verkkokaupan edelläkävijänä Verkkokauppa.com hyötyi tästä trendistä selkeästi.

Vuoden vilkkain ostossesonki alkoi Black Friday -kampanjasta ja jatkui jouluun saakka. Tämän kaikkien aikojen verkko-ostossesongin aikana ostamisen siirtyminen verkkoon näkyi myös Verkkokauppa.comin liiketoiminnassa, sillä jo 66 prosenttia kaikista ostoksista tehtiin verkossa ja 65 prosenttia näistä ostoksista toimitettiin kotiin. Samalla ajanjaksolla vierailut Verkkokauppa.comin verkkosivustolla kasvoivat 25 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen, 14,2 miljoonaa vierailua (11,4 miljoonaa vierailua).

Viimeisellä vuosineljänneksellä Verkkokauppa.comin liikevaihto palasi kaksinumeroiseen kasvuun, 176 miljoonaan euroon (160), eli 10,1 prosentin kasvuun edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun ajureina olivat vahva myynti keskisuurissa tuotekategorioissa, erityisesti suurissa kodinkoneissa ja urheilutarvikkeissa. Olemme erityisesti tyytyväisiä suurten kodinkoneiden tuotekategoriaan, joka on kasvamassa keskisuuresta kategoriasta yhdeksi Verkkokauppa.comin ydinkategorioista. Samalla ajanjaksolla vientiliiketoiminta kärsi edelleen koronaviruksen aiheuttamista matkustusrajoitteista.

Verkkokauppa.comin kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön myyntikate kasvoi 15,1 prosenttiin liikevaihdosta (13,9 %) johtuen erityisesti keskisuurten, parempikatteisten tuotekategorioiden hyvästä myynnistä. Vertailukelpoinen liiketulos saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 6,2 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Yhtiö saavutti vuoden 2020 jokaisena vuosineljänneksenä kyseisen neljänneksen kaikkien aikojen parhaan vertailukelpoisen liiketuloksen. Viimeisellä vuosineljänneksellä Verkkokauppa.comin vertailukelpoinen liiketulos oli yhtiön historian paras.

Olemme erittäin ylpeitä viimeisimmästä sijoituksestamme YouGovin BrandIndex-mittauksessa. Verkkokauppa.com on vertailuryhmänsä suositelluin brändi. Brändinä olemme vahvasti ja myönteisesti ihmisten mielessä heidän tehdessään ostopäätöksiä. Nämä tulokset osoittavat, että pitkäjänteinen ja systemaattinen panostuksemme brändimme kehitykseen tuottaa tulosta.

Tänään Verkkokauppa.com julkisti tarkennetun strategiansa. Yhtiön visiona on säilyttää asema verkkokaupan edelläkävijänä myös tulevien vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin avulla. Yhtiön menestys rakentuu viiden tukijalan varaan: erinomainen asiakaskokemus ja vahva brändi, tehokas tilaus-toimitusprosessi, ylivertainen teknologinen taustajärjestelmä, laaja tuotevalikoima ja kustannustehokkuus. Verkkokauppa.com hakee kasvua ydintuotekategorioistaan sekä laajentumalla houkuttelevan marginaalin omaaviin kategorioihin erityisesti verkossa. Lisäksi yhtiö näkee houkuttelevia kasvumahdollisuuksia B2B-segmentissä, yhtiön omissa private label -tuotemerkeissä ja lisäarvopalveluissa. Pidämme myös silmällä mahdollisuuksia yritysostoihin. Näissä onnistuessaan, Verkkokauppa.com tavoittelee yhden miljardin euron vuosittaista liikevaihtoa ja 5 prosentin liikevoittoprosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olen ylpeä Verkkokauppa.comin tuloksesta vuonna 2020. Haluan kiittää henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja kovasta työstä näinä poikkeuksellisina aikoina. Lisäksi haluan kiittää Verkkokauppa.comin osakkeenomistajia ja asiakkaita heidän jatkuvasta luottamuksestaan yhtiötä kohtaan. Verkkokauppa.com on loistavassa asemassa hyötyäkseen verkkokaupan buumista. Vuonna 2021 haluamme kasvattaa Verkkokauppa.comin markkinaosuutta erityisesti verkossa ja lunastaa edelleen asiakaslupauksemme ”todennäköisesti aina halvempi”.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka-joulukuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 10,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 16,1 miljoonaa euroa ja oli 176 miljoonaa euroa (159,9). Erityisesti kasvoi suurten ja pienten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, lelujen, toimistotarvikkeiden sekä kodin ja valaistuksen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus kasvoi viimeisen vuosineljänneksen aikana 0,2 miljoonaa euroa (0,1).

Henkilöstökulut kasvoivat loka-joulukuussa 14,3 % ja olivat 10,4 miljoonaa euroa (9,1). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, oston, myymälöiden ja asiakaspalvelun kasvaneista henkilöstökuluista sekä koko henkilöstölle maksetusta bonuksesta. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 18,6 % ja olivat 8,9 miljoonaa euroa (7,5). Kasvu johtui pääosin ulkoistetun logistiikan palvelumaksujen, tietoliikenne- ja markkinointikulujen sekä luottotappiovarauksen kasvusta.

Yhtiön liiketulos loka-joulukuussa 2020 oli 6,2 miljoonaa euroa (4,5), vertailukelpoinen liiketulos oli 6,2 miljoonaa euroa (4,5) ja kauden tulos 4,7 miljoonaa euroa (3,2).

10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
Milj. euroa 2020 2019 2020 2019
Liiketulos 6,2 4,5 19,6 11,3
– Nasdaq Helsingin päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut 0,8
Vertailukelpoinen liiketulos 6,2 4,5 20,4 11,3

Osakekohtainen tulos oli loka-joulukuussa 0,10 euroa (0,07). Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,17).

Tammi-joulukuu 2020

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 10,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 49,5 miljoonaa euroa ja oli 553,6 miljoonaa euroa (504,1). Erityisesti kasvoi suurten kodinkoneiden, urheilutarvikkeiden, audio- ja hifituotteiden, toimistotarvikkeiden sekä grillaustuotteiden ja lelujen myynti.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,3) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Epävarmuudesta rahoitusasiakkaiden maksukäyttäytymisessä sekä erääntyneiden saatavien jatkuvan kaupan hintamuutosten takia luottotappiovarausta kasvatettiin 1,1 miljoonaan euroon (0,6). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com on myynyt kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-joulukuussa 9,1 % ja olivat 35,6 miljoonaa euroa (32,6). Kulujen kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, markkinoinnin, myymälöiden kasvaneista henkilöstökuluista sekä henkilöstölle maksetusta bonuksesta. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,1 % ja olivat 28,8 miljoonaa euroa (25,5). Kasvu johtui pääosin asiantuntijakuluista liittyen yhtiön siirtymiseen Nasdaq Helsingin päälistalle, luottotappiovarauksen kasvusta, ulkoistetun logistiikan palvelumaksuista ja IT-järjestelmiin liittyvistä kustannuksista.

Yhtiön liiketulos tammi-joulukuussa 2020 oli 19,6 miljoonaa euroa (11,3), vertailukelpoinen liiketulos oli 20,4 miljoonaa euroa (11,3) ja kauden tulos 14,6 miljoonaa euroa (7,8). Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (0,0).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-joulukuussa 2020 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 16,9 miljoonaa euroa (9,7). Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin myyntikatteiden paranemisesta.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,2) tammi-joulukuussa 2020. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,6 miljoonaa euroa (0,1) palkkakustannuksia ja ulkoisia teknologiakonsultointipalkkioita, jotka liittyvät uusiin IT-järjestelmiin ja uusien toiminnanohjausominaisuuksien kehittämiseen. Kokonaisinvestoinnit loka-joulukuussa 2020 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka ovat käyttämättömiä. Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta 1.7.2019 alkaen.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin 4. kesäkuuta asti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja 5. kesäkuuta alkaen Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalla
26 714 366 kappaletta, mikä oli 59,3 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 7,90 euroa ja alin 2,49 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,95 euroa. Kauden osakevaihto oli 132,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 7,12 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 320,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 31.12.2020 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2020 aikana yhteensä 25 318 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 31.12.2020 oli 352 898 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,78 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2020). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan muutoin kuin osana hallituspalkkioiden maksamista.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Yhtiöllä on käytössä kaksi erillistä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestelmää, lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) 2018–2020 ja suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) 2020–2022. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021. Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.

Osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 540 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 7,9 % ja oli joulukuun 2020 lopussa 818 (758). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Verkkokauppa.com tiedotti 22.9.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeämisestä, perustuen osakeomistukseen toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Järjestäytymiskokouksessa 22.9.2020 nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat jäsenet:

 • Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,
 • Peter Lindell, Osakas ja hallituksen puheenjohtaja Rite Ventures, Rite Internet Ventures AB:n nimeämänä,
 • Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja
 • Christoffer Häggblom, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Peter Lindell.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta päätti Verkkokauppa.comin yhtiökokous vuonna 2020. Sen tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan ehdotus julkistetaan viimeistään helmikuun 2021 loppuun mennessä.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa.

Taloudellisen kehityksen ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. COVID-19-pandemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja yritysten toimintaan Suomessa ja globaalisti. COVID-19-pandemia jatkuu ja siitä seuraavia kokonaisvaikutuksia yhtiön liiketoimintaan on vaikea arvioida.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Osinkoa päätettiin jakaa 0,052 euroa osaketta kohti (yhteensä 2 339 612,96 euroa).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat olla keskenään erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä valittiin uudelleen. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi ja päätti jatkaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnilla. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christoffer Häggblom ja Samuli Seppälä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Lisäksi yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle sekä vahvistamaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2020 päätti maksaa osinkoa 0,052 euroa (yhteensä 2 339 612,96 euroa) osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 9.4.2020.

Hallitus päätti 24.4.2020 maksaa osinkoa 0,053 euroa osakkeelta (yhteensä 2 384 605,52 euroa). Osingon maksupäivä oli 6.5.2020.

Hallitus päätti 24.7.2020 maksaa osinkoa 0,054 euroa osakkeelta (yhteensä 2 413 923,34 euroa). Osingon maksupäivä oli 04.08.2020.

Hallitus päätti 23.10.2020 maksaa osinkoa 0,055 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 458 892,92 euroa). Osingon maksupäivä oli 3.11.2020.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,162 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2020 aikana. Hallituksen 23.10.2020 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 40 014 114,29 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj:n tilikauden voitto 14 621 552,33 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinko yhteensä 0,450 euroa osakkeelta, jakautuen 0,230 euron neljännesvuosittain maksettavaan osinkoon sekä yhtiökokouksen yhteydessä maksettavaan 0,220 euron lisäosinkoon. Ehdotus perustuu yhtiön vahvaan tulokseen vuonna 2020 sekä sen vahvaan likviditeettiasemaan.

1.10.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 176 miljoonaa euroa (10-12/2019:160), kasvua 10,1 %
 • Myyntikate 26,7 miljoonaa euroa (22,2), kasvua 20,1 %
 • Myyntikate 15,1 % liikevaihdosta (13,9 %)
 • Liiketulos 6,2 miljoonaa euroa (4,5)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,8 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 6,2 miljoonaa euroa (4,5)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,8 %)
 • Katsauskauden tulos 4,7 miljoonaa euroa (3,2)
 • Osakekohtainen tulos 0,10 euroa (0,07)
 • Investoinnit 0,4 miljoonaa euroa (0,4)
 • Liiketoiminnan kassavirta 10,4 miljoonaa euroa (11,6)
KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2020 10-12/2019 Muutos% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos%
Liikevaihto, milj. euroa 176,0 159,9 10,1 % 553,6 504,1 9,8 %
Myyntikate, milj. euroa 26,7 22,2 20,1 % 88,4 73,9 19,7 %
Myyntikate-% 15,1 % 13,9 % 9,1 % 16,0 % 14,7 % 9,0 %
Käyttökate, milj. euroa 7,5 5,7 31,4 % 24,6 16,3 50,6 %
Käyttökate-% 4,3 % 3,6 % 19,4 % 4,4 % 3,2 % 37,1 %
Liiketulos, milj. euroa 6,2 4,5 38,9 % 19,6 11,3 73,5 %
Liiketulos-% 3,5 % 2,8 % 26,2 % 3,5 % 2,2 % 57,9 %
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 6,2 4,5 38,9 % 20,4 11,3 80,6 %
Vertailukelpoinen liiketulos% 3,5 % 2,8 % 26,2 % 3,7 % 2,2 % 64,4 %
Kauden tulos, milj. euroa 4,7 3,2 44,1 % 14,6 7,8 87,2 %
investoinnit, milj. euroa 0,4 0,4 10,4 % 1,4 1,2 8,9 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 10,4 11,6 -10,8 % 16,9 9,7 74,2 %

1.1.–31.12.2020 lyhyesti

 • Liikevaihto 554 miljoonaa euroa (1–12/2019:504), kasvua 9,8 %
 • Myyntikate 88,4 miljoonaa euroa (73,9), kasvua 19,7 %
 • Myyntikate 16,0 % liikevaihdosta (14,7 %)
 • Liiketulos 19,6 miljoonaa euroa (11,3)
 • Liiketulosprosentti 3,5 % liikevaihdosta (2,2 %)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 20,4 miljoonaa euroa (11,3)
 • Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 3,7 % liikevaihdosta (2,2 %)
 • Katsauskauden tulos 14,6 miljoonaa euroa (7,8)
 • Osakekohtainen tulos 0,33 euroa (0,17)
 • Investoinnit 1,4 miljoonaa euroa (1,2)
 • Liiketoiminnan kassavirta 16,9 miljoonaa euroa (9,7)
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa yhteensä 0,450 euroa osakkeelta (0,230 euroa osakkeelta neljännesvuosittain sekä lisäosinkoa 0,220 euroa osakkeelta yhtiökokouksen yhteydessä)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentamisen.

Yhtiö on hyötynyt COVID-19-pandemian vauhdittamasta muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä, ja verkkomyyntikanavien myynti on kasvanut voimakkaasti. Yhtiö odottaa, että tämä trendi jatkuu mitä pidempään COVID-19 pandemia kestää ja että nopeutunut siirtyminen verkkomyyntikanaviin jatkuu.

Samalla COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti kulutukseen matkailu- ja palvelualalla, mikä on yhtäältä vaikuttanut positiivisesti tuotteiden kuluttajakysyntään mutta on toisaalta rajoittanut alhaisemman myyntikatteen tukkukauppaa. Lyhyen aikavälin riskinä on, että COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset jatkuvat Suomessa arvioitua pidempään. Tällä saattaa olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja kykyyn turvallisesti palvella asiakkaita kivijalkakaupoissa.

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta makrotalouteen ja meneillään olevaan COVID-19-pandemiaan liittyen. On mahdollista, että pandemia aiheuttaa vielä ennakoimattomia vaikutuksia kokonaistalouden kehitykseen, kuluttajakysyntään sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja yritysmyyntiin vastaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan se on kuitenkin hyvin asemoitunut ja on suhteellinen voittaja ”uuden normaalin” liiketoimintaympäristössä tulevaisuudessa.

TULOSOHJEISTUS

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 570–620 miljoonan euron välillä (554 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 20–26 miljoonan euron välillä (20,4 miljoonaa euroa vuonna 2020) vuonna 2021.