Avidlyn liiketoiminnan ennustettavuus oli vuonna 2020 heikkoa koronaviruspandemiasta johtuneen maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi, eikä yhtiöllä ole ollut voimassa olevaa tulosennustetta vuodelle 2020. Avidly Oyj antaa tästä syystä ennakkotietoja vuoden 2020 luvuista. Luvut perustuvat alustaviin, tilintarkastamattomiin tietoihin.

Avidly arvioi, että yhtiön liikevaihto heinä–joulukuussa 2020 nousee noin 12,0 miljoonaan euroon (10,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosipuoliskon liikevoiton arvioidaan olevan noin 0,3 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).

Toisen vuosipuoliskon alustavaan liikevoittoon sisältyy IFRS:n mukainen, noin -0,2 miljoonan euron kulu kaudella kirjatusta konsernin johdon osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Kulu on teknisluonteinen eikä sillä ole kassavirtavaikutusta. Hallitus päätti kannustinjärjestelmästä heinäkuussa 2020.

Koko vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 25,0 miljoonaan euroon (22,1 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan noin -0,1 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa).