Taloyhtiöiden luottokannan kasvu puolittui OP:lla vuonna 2020. Erityisesti peruskorjaushankkeet viivästyivät kevään koronasulun myötä. Taloyhtiölainojen lyhennysvapaita haettiin kuitenkin maltillisesti. Liikaan varovaisuuteen rahoituksen hakemisessa ei ole syytä, vaan taloyhtiön kannattaa toteuttaa peruskorjaukset suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Koronapandemian myötä epävarmuus ja varovaisuus kasvoivat myös taloyhtiöissä. OP:n asunto-osakeyhtiöiden luottokanta kasvoi viime vuonna vain kuusi prosenttia, kun vuonna 2019 kasvua oli noin 12 prosenttia. Yhteensä asunto-osakeyhtiöille myönnettiin luottoja 14 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavallisesti peruskorjaukset ajoittuvat etenkin huhti-kesäkuulle, mutta viime vuonna ne viivästyivät pandemian ja yhteiskunnan sulun seurauksena. Lisäksi Rakennusteollisuuden mukaan suunniteltujen uudiskohteiden rakennusaloitusten määrä väheni yli 3 000 asunnolla.

Asunto-osakeyhtiöt hakivat joustoja maksuohjelmiin vuoden 2020 aikana noin 200 miljoonan euron edestä, mikä vastaa 2,5 prosenttia OP:n asunto-osakeyhtiöiden luottokannasta.

– Seisahtuneet työmaat viivyttivät urakoiden valmistumista keväällä. Myös päätöksenteko tulevista remonteista viivästyi, kun yhtiökokouksia ei pystytty pitämään normaalisti. Haettujen lyhennysten määrä oli kuitenkin odotuksiimme suhteutettuna maltillinen, kertoo OP:n pk-yritysasiakkaista vastaava johtaja Heikki Peltola.

Patoutuneet korjaustarpeet lisäävät taloyhtiölainojen kysyntää 

Koronapandemia jarrutti taloyhtiölainojen hakemista kuitenkin vain hetkellisesti, ja luottokysyntään odotetaan kasvua jo tälle vuodelle. Käynnistyvän yhtiökokouskauden myötä peruskorjausten tarve alkaa purkautua samalla, kun uusien rakennuslupien ja -aloitusten määrä elpyy.

Taloyhtiölainakannassa on maantieteellisiä eroja, ja sen odotetaan kehittyvän positiivisesti erityisesti kasvukeskuksissa. Vuonna 2020 OP:n myöntämistä uusista asunto-osakeyhtiölainoista yli 60 prosenttia myönnettiin pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun.

– Koronarokotteen myötä pandemiatilanteen pitäisi helpottua, ja urakoita päästään taas tekemään. Taloyhtiöillä ei ole syytä liialliseen varovaisuuteen, vaan rahoitusta on aina parempi hakea ajoissa kuin viivyttää korjauksia liian pitkään. Näin vältytään myös rahoituksen kannalta mahdollisesti ongelmalliselta tilanteelta, jossa asunto-osakeyhtiössä olisi kaksi isoa saneeraushanketta päällekkäin, Peltola sanoo.