Kuvalähde: TietoEVRY Facebook

Toimitusjohtajan kommentti 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi neljännen neljänneksen tulosta:

”Olemme tyytyväisiä integraatiomme vahvaan etenemiseen sekä hyvään liiketoiminnan kehitykseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme tyytyväisyys on kehittynyt myönteisesti pandemiasta huolimatta. Pystyimme 24 000 sitoutuneen ammattilaisemme ansiosta siirtymään 96-prosenttisesti etätyöhön, jatkamaan mittavaa integraatiota ja varmistamaan asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden vuoden aikana.

Neljännellä neljänneksellä kannattavuus oli vahvaa ja saimme lukuisia uusia, merkittäviä asiakkaita. Neljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali oli 15 % ja operatiivinen kassavirta oli vahva, 125 milj. euroa. Kannattavuuden ajureina toimivat toteutuneet synergiahyödyt sekä Industry Software ja Digital Consulting -alueiden hyvä kehitys. Industry Software -alueen oikaistu liikevoittomarginaali oli 26 % ja Digital Consulting -alueen 17 %. Konsernin liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 6 %. Tähän kehitykseen pandemialla oli merkittävä vaikutus.

Vuonna 2021 keskitymme ydinliiketoimintamme kasvattamiseen. Näemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi pilvipalveluissa, datassa ja analytiikassa, uuden sukupolven automaatiossa sekä finanssialan ja terveydenhuollon ratkaisuissa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan liiketoimintamme palaa kasvu-uralle vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Olemme päivittäneet tulostavoitteemme sekä vuodelle 2021 että pidemmällä aikavälillä vuoteen 2023 saakka. Vuoden 2021 ohjeistuksen mukaan liikevaihtomme kasvaa -1 % – +2 % ja oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA) nousee välille 13–14 %. Kuten kerroimme pääomamarkkinapäivässämme 3.12., uusiin taloudellisiin tavoitteisiimme sisältyy liikevaihdon 5 %:n kasvu vuoteen 2023 mennessä, 15 %:n kannattavuus (oikaistu EBITA) vuoteen 2023 mennessä sekä osinkojen kasvattaminen vuosittain. Vuoden 2020 vahvaan kannattavuuteen ja kassavirtaan pohjautuen, osinkoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle on 1,32 euroa osakkeelta vahvistaen tahtotilamme jatkaa hyvänä osingonmaksajana.

TietoEVRYssä meitä inspiroi mahdollisuus ohjata ja tukea asiakkaitamme heidän digitalisaatiokehityksessään sekä datan hyödyntämisessä, ja näin edistää koko yhteiskunnan kehitystä. Hiljattain julkaistu vastuullisuusohjelmamme 2023 ilmastonmuutosta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevine tavoitteineen tukee meitä tällä matkallamme. Nämä tavoitteet ovat tärkeitä sekä lahjakkaiden digitaalisen alan asiantuntijoidemme kehittämisessä että uusien työntekijöiden rekrytoinnissa.”

TietoEVRYn neljännen neljänneksen tulos: Vahva kannattavuus ja kassavirta

  • Neljännen neljänneksen oikaistu liikevoittomarginaali 15 % – Industry Software ja Digital Consulting kannattavuuden ajureina
  • Neljännen neljänneksen liikevaihto laski orgaanisesti 6 % – kehitykseen vaikuttivat Covid-19 ja Cloud & Infra -alueen ennakoitu liikevaihdon lasku lyhyellä aikavälillä
  • Yhtiö saavutti 80 milj. euron kulusynergiavauhdin – integraatio täysin aikataulussa
  • Koko vuoden operatiivinen kassavirta vahva, 355 milj. euroa – hyvä kassavirran tuottokyky
  • Osinkoehdotus 1,32 euroa osakkeelta

VERTAILUKELPOISET TALOUDELLISET TIEDOT vertailun helpottamiseksi

Uusi toimintamalli otetiin käyttöön 1.1.2020, ja taloudellinen raportointi on laadittu uuden rakenteen mukaisesti toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta alkaen. Katsaus sisältää lisätietona TietoEVRYn vertailukelpoiset taloudelliset tiedot, joissa vuoden 2019 luvut on oikaistu nykyisten segmenttien mukaiseksi.

10–12/2020 10–12/2019 1–12/2020 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 712,0 778,1 2 786,4 2 950,9
  Muutos, % -8,5 -5,6
  Orgaaninen kasvu, % -6,3 -2,2
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 77,8 56,7 146,7 230,5
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 10,9 7,3 5,3 7,8
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 106,4 105,2 355,0 341,7
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 14,9 13,5 12,7 11,6
Kertaluonteiset erät, milj. euroa 28,5 48,5 208,3 111,2
Tilauskanta 3 350 3 640 3 350 3 640,0
Nettovelka/EBITDA2) 2,5 2,5

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.
2) Oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Koko vuoden 2021 näkymät

TietoEVRY arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan -1 % – +2 %2) (vuoden 2020 liikevaihto 2 786,4 milj. euroa). Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA)3) nousee 13–14 %:iin (12,7 % vuonna 2020).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Riippuu merkittävästi Covid-19-pandemian kehityksestä. Oletuksena normaali liiketoimintaympäristö vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

3)  Oikaistu EBITA on täysin vertailukelpoinen aiemmin raportoidun oikaistun EBIT:n kanssa. Kummankin määritelmän mukaan liikevoitto on oikaistu seuraavilla erillä: yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – muiden aineettomien hyödykkeiden poistot sisältyvät liikevoittoon.