Noin 480 000 asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tänään 25. helmikuuta alkaen. Toiminimiyrittäjien, maa- ja metsätaloutta harjoittavien ja heidän puolisoidensa esitäytetyt veroilmoitukset löytyvät nyt OmaVerosta. Postitse esitäytetyt veroilmoitukset tulevat myöhemmin.

Tänään OmaVeroon saapuneet veroilmoitukset pitää täydentää viimeistään 1.4. Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen on mahdollista tästä päivästä alkaen 220 000 toiminimiyrittäjällä, 130 000 maa- ja metsätaloudenharjoittajalla sekä 130 000 palkansaajalla, jotka ovat toiminimiyrittäjien tai maa- ja metsätaloudenharjoittajien puolisoita.

Yrittäjä: elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa aina

Toiminimiyrittäjät saavat Verohallinnolta kaksi veroilmoitusta: henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen ja elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa aina, vaikka toimintaa ei olisi vuonna 2020 ollut. Verohallinto on lähettänyt veroilmoitukset 220 000 toiminimiyrittäjälle.

Toiminimiyrittäjä voi tehdä yrityksen verotuksesta erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät yrityksen verotettavaa tulosta. Vähentää voi esimerkiksi työtilan vuokran, autokuluja, elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön hankittuja koneiden tai kaluston kustannuksia. Kulut pitää ilmoittaa itse ja niiden pitää perustua kirjanpitoon. Verohallinto vähentää automaattisesti aikaisempien vuosien tappiot ja yrittäjävähennyksen.

Maataloudenharjoittaja: maatalouden veroilmoitus pitää palauttaa aina

Myös maataloudenharjoittaja saa Verohallinnolta kaksi veroilmoitusta: henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen ja maatalouden veroilmoituksen. Maatalouden veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka toimintaa ei olisi vuonna 2020 ollut. Maatalouden veroilmoituksen ja maataloudenharjoittajan henkilökohtaisen veroilmoituksen täydentämisen määräpäivä on 1.4.

Verohallinto on lähettänyt maatalousyhtymien ja metsätalouden veroilmoitukset jo aiemmin. Maatalousyhtymän veroilmoituksen ja metsätalouden veroilmoituksen täydentämisen määräpäivä on 1.3. Verohallinto suosittelee täydentämään tiedot OmaVerossa.

Toiminimiyrittäjän tai maa- ja metsätaloudenharjoittajan puoliso: tarkista, oletko oikeutettu etätöihin liittyviin vähennyksiin

Tästä päivästä alkaen esitäytettyä veroilmoitusta pääsevät täydentämään myös toiminimiyrittäjien ja maa- ja metsätaloudenharjoittajien puolisot. Puolisoilla on aina sama veroilmoituksen määräpäivä.

Vuosi 2020 oli monelle palkansaajalle poikkeuksellinen: koronatilanteen takia etätöitä on tehty aiempia vuosia enemmän. Etätöitä tehnyt voi olla oikeutettu esimerkiksi työhuonevähennykseen. Myös tietoliikennekustannuksia on mahdollista vähentää tulonhankkimismenoina.

Tänä vuonna kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa korjata erityisesti esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Monella kodin ja työpaikan välistä matkustamista ei ole koronatilanteen takia ollut yhtä paljon kuin vuonna 2019.

Muiden palkansaajien esitäytetyt veroilmoitukset tulevat täydennettäväksi vasta myöhemmin keväällä.