Investors House Oyj ja Juhola Asset Management Oy:n omistajat ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Investors House ostaa Juhola Asset Management Oy:n koko osakekannan.

Juhola Asset Management on suomalainen sijoituskiinteistöjen varainhoitopalveluja tuottava yritys, jonka toiminta muodostuu emoyhtiön kiinteistövarallisuudenhoito-liiketoiminnan lisäksi tytäryhtiö Juhola Business Park Managementin business parkeihin keskittyvästä liiketoiminnasta.

Juhola-konsernin liikevaihto tilikaudella 1.6.2019-31.5.2020 oli noin 3,2 M€. Tällä hetkellä konserni työllistää 26 henkilöä.

Juhola Asset Management hoitaa yli 25 vuoden kokemuksella noin 1,5 miljardin euron kiinteistösijoitusvarallisuutta ympäri Suomea. Yhtiön tavoitteena on olla paras kiinteistöjohtamisen kumppani ammattimaisille kiinteistösijoittajille.

Nyt allekirjoitetun kaupan toteutus tapahtuu Q1 2021 lopussa edellytyksellä, että tietyt normaaliin kauppatapaan kuuluvat edellytykset on voitu asianmukaisella tavalla vahvistaa.

Toteutuessaan kauppa vahvistaa merkittävästi Investors Housen Palvelut-segmentin liiketoimintaa sekä hallinnoitavan varallisuuden määrää.

Q3 2020 Palveluliiketoiminnan osuus Investors House -konsernin liikevaihdosta oli 36 %. Juholan tuoma lisä nostaisi tämän palveluliiketoiminnan osuuden samalla Q3 2020 tuottorakenteella noin 59 %:iin liikevaihdosta.

Palveluliiketoiminnasta tulisi kaupan myötä liikevaihdolla mitattuna Investors Housen suurin segmentti.

Kaupan jälkeen Juholan avainhenkilöt jatkavat entisissä tehtävissään ja ovat myös Investors House Oyj:n merkittäviä osakkeenomistajia. Toimitusjohtaja Aleksi Aitala ja johtaja Tommi Juhola tulevat Investors Housen johtoryhmän jäseniksi.

Uudessa omistusrakenteessa Juhola Asset Managementin liiketoimintaa jatketaan kaikissa suhteissa ennallaan ml. avainhenkilöiden roolit, johtaminen ja asiakasta lähellä oleva päätöksenteko. Kotimainen omistajuus luo tälle hyvät edellytykset.

Yhtiön lopullinen kauppahinta maksetaan kahdessa osassa ja sen lopullinen suuruus määräytyy Juhola Asset Managementin 5/2021 ja 5/2022 päättyvien tilikausien oikaistun käyttökatteen perusteella. Velattomaksi kauppahinnaksi muodostuu noin 4,5 kertaa oikaistu keskimääräinen vuotuinen käyttökate ajalta 6/2019-5/2022.

Investors House rahoittaa kaupan osin lainoilla ja osin omilla osakkeillaan. Kaupan myötä Juhola Asset Managementin avainhenkilöistä tulee Investors Housen merkittäviä osakkeenomistajia.

Kaupan toteuttamisen myötä Investors Housen ulkona olevien osakkeiden määrä kasvaa noin 110.000 osakkeella. Tarkka määrä täsmentyy toteutuspäivänä.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Kolmas kerta toden sanoi – jälleen kerran. Olemme käyneet aikaisemminkin alustavia keskusteluja omistuksellisesta yhteistyöstä. Näemme alan kehityksen samansuuntaisesti ja nyt saavutimme yhteisen vision ja sopimuksen.

Juhola Asset Managementin ja Investors Housen liiketoiminnat täydentävät toisiaan lähes täydellisesti. Päällekäisyyksiä on vähän. Sen sijaan uutta liiketoimintaa ja uusia yhteisiä mahdollisuuksia on paljon. Investors Housen kumppanuus-strategiaan 2020-2023 Juhola tuo erittäin merkittävän lisän.

Yhtiöiden arvomaailmaa yhdistää yrittäjyys. Molempia yrityksiä on kehitetty yrittäjämäisellä otteella ja kumppanuudessa asiakkaiden kanssa. Pidän tärkeänä, että yrittäjyys, suomalainen omistajuus ja asiakasta lähellä oleva päätöksenteko jatkuvat.’’

Toimitusjohtaja Aleksi Aitala, Juhola Asset Management Oy:

”Juhola on suomalaisten sijoituskiinteistöjen johtamis- ja varainhoitopalveluja tuottava yritys. Tavoitteenamme on olla paras kiinteistöjohtamisen kumppani ammattimaisille kiinteistösijoittajille. Hoidamme yli 25 vuoden kokemuksella noin 1,5 miljardin euron kiinteistösijoitusvarallisuutta ympäri Suomea.

Olemme tyytyväisiä yhteisestä tulevaisuudesta osana Investors Housea. Näemme, että pystymme tämän järjestelyn myötä tulevaisuudessa palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin ja tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille.”