Neste ilmoitti 3.11.2020 ostavansa Alankomaissa Rotterdamissa sijaitsevan Bunge Loders Croklaan -yhtiön jalostamon. Jalostamo sijaitsee Nesteen olemassa olevan biojalostamon vieressä ja se koostuu esikäsittelylaitoksesta, säiliöalueesta ja laitureista. Sillä on myös putkilinjayhteys Nesteen jalostamon alueelle. Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet yritysoston, ja kauppa on saatettu päätökseen 1.3.2021. Toimintojen ja henkilöstön osalta siirtymä toteutetaan vaiheittain, ja laitoksen täysi ja mukautettu raaka-aineen esikäsittelykapasiteetti tulee olemaan Nesteen käytössä vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Tämä yritysosto on Nesteelle tärkeä askel uusiutuvien tuotteiden globaalin kasvustrategian edistämisessä. Se nopeuttaa uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteettimme kasvua, millä on tärkeä rooli jäte- ja tähderaaka-aineiden määrän sekä raaka-ainejoustavuuden lisäämisessä.  Olemme sitoutuneet lisäämään jätteiden ja tähteiden osuutta uusiutuvissa raaka-aineissamme 100 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Aiomme myös kasvattaa uusiutuvien tuotteidemme tuotantoa siten, että voimme vuoteen 2030 mennessä vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 20 miljoonalla tonnilla”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo.

Neste keskittyy rakentamaan globaalia uusiutuvien tuotteiden raaka-aineiden hankintaa ja tuotantokokonaisuutta vastatakseen uusiutuvan dieselin, lentopolttoaineen ja kemianteollisuuden raaka-aineen kasvavaan kysyntään. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien tuotteiden tuotannon nimelliskapasiteettiaan nykyisestä 3,2 miljoonasta tonnista 4,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Singaporen laitoksen laajennuksen osuus kasvutavoitteesta on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Nyt hankitun jalostamon myötä Neste saa lisää esikäsittelykapasiteettia ja terminaaleissa käytettävää infrastruktuuria yhä vaativampien jäte- ja tähderaaka-aineiden käsittelyyn. Yritysosto tukee näin ollen myös tulevaa tuotannon kasvua vuoden 2023 jälkeen.

Neste on toiminut Alankomaissa vuodesta 2011 lähtien, jolloin Rotterdamin uusiutuvien tuotteiden jalostamo aloitti toimintansa. Nesteen Rotterdamin ja Singaporen jalostamot ovat maailman suurimmat ja kehittyneimmät uusiutuvien polttoaineiden jalostamot. Nesteen Sluiskilin laitos vastaa uusiutuvien raaka-aineiden varastoinnista ja esikäsittelystä, ja Neste Demeter B.V. toimittaa raaka-aineita yhtiön uusiutuvia tuotteita valmistavaan jalostamoon. Vuonna 2020 Neste osti Rotterdamista myös terminaalin, jossa säilytetään, esikäsitellään ja sekoitetaan uusiutuvia jäte- ja tähdepohjaisia raaka-aineita.  Vuonna 2019 Neste avasi Hoofddorpiin Amsterdamin alueelle uuden toimiston, joka toimii kasvavan Renewable Aviation -liiketoimintayksikön kansainvälisenä keskuksena. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettua Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta on tällä hetkellä saatavana yli 100 jakeluasemalta ympäri Alankomaita.