Outokumpu luopui kupariliiketoiminnastaan vuosina 2003–2008. Yksi myydyistä yhtiöistä ajautui sittemmin konkurssiin Espanjassa. Kyseisen yhtiön konkurssipesänhoitaja nosti Outokumpu Oyj:tä sekä kahta ulkopuolista yhtiötä vastaan takaisinsaantikanteen, joka koski konkurssiin ajautuneen espanjalaisen yhtiön yrityskaupan yhteydessä tekemiä maksuja.

Vuonna 2014 ensimmäisen asteen tuomioistuin Espanjassa hyväksyi Outokumpua ja kahta ulkopuolista yhtiötä vastaan nostetun 20 milj. euron korvausvaatimuksen. Vuonna 2018 valitustuomioistuin antoi asiassa päätöksen Outokummun eduksi.

Espanjan korkein oikeus on nyt antanut Outokummulle myönteisen päätöksen, ja Outokumpu on vapautettu kaikista vaateista ja vastuista. Kaikki takaisinsaantikanteeseen liittyvät oikeustapaukset Outokumpua vastaan ovat nyt päättyneet.