Orthex Oy yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä, suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Listautumisannin tavoitteena on asemoida Orthex seuraavaan kehitysvaiheeseensa nostamalla Yhtiön profiilia ja parantamalla edelleen Orthexin näkyvyyttä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Listautumisanti mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Orthexin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Orthexin kilpailukykyä.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannissa on tavoitteena kerätä noin 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa (ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja). Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa varat tukeakseen Orthexin kasvustrategiaa ja vahvistaakseen Orthexin toimintaa.

Alexander Rosenlew, Orthexin toimitusjohtaja kommentoi:

”Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttötavaroiden valmistajista, ja tavoitteenamme on tehdä kuluttajien arjesta helpompaa vastuullisesti valmistetuilla, kestävillä tuotteillamme. Uskomme, että säilytysbrändimme SmartStore-tuotteet mielletään Pohjoismaissa tuoteryhmän kärkibrändeiksi ja siksi vähittäiskaupat usein sisällyttävät nämä tuotevalikoimiinsa vastatakseen kuluttajien kysyntään. Laadukkaita tuotteitamme löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta kodista sekä kasvavassa määrin eurooppalaisista kodeista. Olemme ylpeitä siitä, että viemme Eurooppaan suomalaisia brändejä ja laadukkaita käyttötavaroita. Pidämme itseämme alamme kestävän kehityksen edelläkävijänä ja esimerkiksi kehitämme aktiivisesti tapoja hyödyntää biopohjaisia materiaaleja sekä edistämme kierrätystä ja kierrätysmateriaalien käyttöä. Olemme kasvattaneet biopohjaisten ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä viime vuosina, ja Orthexin valmistamat tuotteet ovat kierrätettäviä. Mahdollinen listautuminen on luonnollinen askel kasvustrategiassamme ja antaa meille mahdollisuuden kasvattaa tunnettuuttamme ja kiihdyttää kasvuamme Euroopassa.”

Sanna Suvanto-Harsaae, Orthexin hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja suunnitellun listautumisen jälkeen) kommentoi:

”On ollut ilo liittyä mukaan Orthexin osaavaan ja kokeneeseen tiimiin ja jatkaa hienoa kasvutarinaa yhdessä. Näen, että Orthexilla on paljon kasvupotentiaalia erityisesti viennin ja verkkokaupan kasvattamisen myötä. Suunniteltu listautuminen tukee Orthexin strategian toteuttamista ja avaa uusia kanavia rahoittaa kasvumahdollisuuksia.”