CapMan Special Situations -rahaston ensimmäinen sijoituskohde on Suomen suurin seikkailupuistojen ketju HopLop.

CapMan Special Situations -rahasto on ostanut HopLop-konsernin koko osake- ja lainapääoman. Tehty järjestely mahdollistaa yhtiön pääomarakenteen olennaisen tervehdyttämisen ja yrityksen menestyksen turvaamiseen koronaviruspandemian läpi ja tulevan kasvun vauhdittamisen.

HopLop on ensimmäinen sijoitus CapManin uudesta Special Situations -rahastosta, jonka tavoitteena on tukea suomalaisyrityksiä murrosvaiheiden läpi sekä luoda yrityksille uusia menestymisen edellytyksiä tarjoamalla taloudellista liikkumavaraa, rahoitusta ja osaamista.

HopLop on kansainvälistymisen alkutaipaleella oleva Suomen johtava lasten seikkailupuistojen ketju. Yhtiön kehitys ennen koronaviruspandemiaa oli vahvaa ja vuoden 2020 aikana yritys vei läpi merkittäviä tehostus- ja sopeutustoimia. CapManin tuella yrityksellä on erinomaiset edellytykset keskittyä ydinliiketoimintaan ja uuteen kasvuun.

”HopLop on ensimmäinen sijoitus rahastollemme ja tärkeä askel viime kesällä lanseeraamamme strategian toteuttamisessa. Nyt tehty yritysjärjestely mahdollistaa HopLopin taseen tervehdyttämisen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun turvaamisen pitkälle tulevaisuuteen. Toiminnan kansainvälistyminen voi jatkua”, sanoo CapMan Special Situations sijoitustiimin partneri Jari Vikiö.

”Olen yhtiön puolesta tyytyväinen, että haastavaan tilanteeseemme on nyt saatu erinomainen ratkaisu. CapMan Special Situations mahdollistaa yrityksen pääomarakenteen kokonaisvaltaisen uudistamisen ja antaa meille vahvat edellytykset selättää koronakriisi, kehittää yhtiötä edelleen ja mahdollistaa uusi kasvu. HopLopin johto on hyvin sitoutunut kehittämään liiketoimintaa eteenpäin tämän järjestelyn pohjalta ja CapManin kokeneen tiimin tukemana”, sanoo HopLopin toimitusjohtajana jatkava Kalle Peltola.

CapMan Special Situations sijoittaa taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin yrityksiin, niiden kehittämiseen sekä tervehdyttämiseen. Sijoitusalueen toiminnan keskiössä ovat joustavat omaan pääomaan ja velkojen uudelleenjärjestelyyn liittyvät rahoitusratkaisut sekä vaativat rakenneuudistukset ja operatiiviset muutosprosessit. CapMan Special Situations on vastuullinen sijoittaja, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnan hyvinvointia varmistamalla, että elinkelpoiset yritykset pääsevät haastavien vaiheiden yli ja voivat jälleen menestyä. Sijoitusalueen partnereina toimivat Antti Uusitalo, Tuomas Rinne ja Jari Vikiö.