Saksan teollisuus- ja kauppakamarien keskusjärjestö DIHK on tehnyt kyselyn, johon osallistui eri toimialoilta kaikkiaan 2 400 saksalaista yritystä, joilla on ulkomaista liiketoimintaa eri puolilla maailmaa. Sen mukaan monet saksalaisyritykset, joilla on ulkomaista liiketoimintaa, raportoivat tällä hetkellä haasteista toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Ongelmat koskettavat erityisesti tukku- ja vähittäiskauppaa sekä autoteollisuutta. Ongelmat pyritään ratkaisemaan siirtämällä tuotanto tai osa tuotannosta lähemmäs ts. EU-alueelle. Tämä käy ilmi DIHK-kyselyn ”Going International 2021” erityisarvioinnista.

40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti ongelmista toimitusketjuissa ja logistiikassa. Toimivat ja luotettavat toimitusketjut ovat erittäin tärkeitä Saksan kansainvälisesti verkottuneelle taloudelle. Tämän vuoksi yli kaksi kolmasosaa yrityksistä, joilla on logistisia haasteita, joutuvat tekemään johtopäätöksiä: toimitusketjuja on mukautettava, jotta jakeluliikennettä koskevia rajoituksia tai tuotannonkeskeytyksiä voitaisiin kompensoida.

Enemmän varastointia, enemmän toimittajia, enemmän toimittajamaita

47 prosenttia logistiikkaongelmista kärsivistä, kansainvälisesti aktiivisista yrityksistä etsii tuotteilleen uusia tai vaihtoehtoisia tavarantoimittajia voidakseen toimia joustavammin. 41 prosenttia aikoo lisätä varastokapasiteettia, mikä tarkoittaa kustannusten nousua. Yli viidenneksellä yrityksistä on nyt välituotteen toimittajia useammissa maissa.

12 prosenttia yrityksistä aikoo lyhentää toimitusreittejä ja etsiä toimittajia lähemmäs tuotantolaitoksiaan tai loppukuluttajiaan. Lisäksi 11 prosenttia siirtää osia tuotannosta oman toiminnan alle tai – yrityksen näkökulmasta – luotettaviin paikkoihin, jotka usein sijaitsevat Euroopassa.

Saksalaisten ulkomailla toimivien yritysten toimitusketjuongelmat ovat tällä hetkellä erityisen merkittäviä Kiinan (44 %) sekä muun Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden (23 %) kanssa käytävässä kaupassa. Suurimpana syynä yritykset nimeävät meri- ja lentorahdin kuljetuskustannusten nousun. Esimerkiksi tavarakaupassa Kiinan kanssa on tällä hetkellä konttiliikenteen pullonkauloja, mikä johtaa kaupan kustannusten jyrkkään kasvuun.

Lisäksi epävarmuus EU:n ja Ison-Britannian tulevista liikesuhteista (35 %) sekä rajojen väliaikainen sulkeminen ja viivästykset EU:n sisämarkkinoilla (47 %) aiheuttavat ongelmia kansainvälisesti aktiivisten yritysten toimitusketjuissa. Erityisenä huolenaiheena ovat tiukat matkustusrajoitukset Tšekin ja Itävallan vastaisilla rajoilla.

Lisätietoja:

https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/internationales/going-international/grosse-lieferkettenprobleme-im-deutschen-auslandsgeschaeft-37672