Neste ilmoitti maaliskuussa 2020 aikomuksestaan ​​lisätä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiaan Euroopassa yhtiön strategian mukaisesti. Yhtiö on nyt saanut päätökseen perusteellisen selvitysvaiheen kahdesta mahdollisesta sijainnista, Porvoosta Suomessa ja Rotterdamista Alankomaissa. Nesteellä on jalostamot molemmissa paikoissa. Vaikka molemmilla kohteilla on paljon positiivisia tekijöitä takanaan, kustannusten välinen ero on merkittävä Rotterdamin hyväksi.

“Arvostan avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa sekä Suomessa että Alankomaissa koko selvitysvaiheen ajan. Lähestymistapa on ollut rakentava etsiessämme parhaita ratkaisuja tulevaisuuden kasvumme mahdollistamiseksi”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

“Perusteellisten tutkimusten ja laskelmien perusteella investoinnin kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät Rotterdamissa. Päätöksemme perustuu tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseen ja uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteuttamiseen”, jatkaa Vanacker.

Sijoituspaikan valinnan kriteerejä ovat nykyiset markkinat ja markkinoiden kasvua tukeva sääntelykehys, raaka-aineiden hankintamahdollisuudet, investointi- ja käyttökustannukset, infrastruktuuri, vähähiiliset hyödykeratkaisut sekä paikalliset synergiat ja kannustimet.

Kustannuseroon vaikuttavat päätekijät ovat logistiikkakustannukset, paikkakohtaiset rakennuskustannukset ja vähähiilisen vedyn saatavuus. Lisäksi Porvoon jalostamoalue on monimutkaisempi, mikä johtaa korkeampaan toteutusriskiin ja pidempään rakennusaikatauluun. Rotterdam puolestaan ​​hyötyy uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien uusien markkinoiden läheisyydestä sekä läheisyydestä raaka-ainelähteisiin.

Neste pyrkii luomaan valmiuden hallituksen lopulliseen investointipäätökseen vuoden 2021 loppupuolella tai vuoden 2022 alussa. Yhtiö investoi merkittävästi Suomeen ja erityisesti Porvoon toimipisteeseen, sillä yhtiö on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Lisäämme investointeja myös tulevaisuuden teknologioihin ja raaka-aineisiin. Suomessa sijaitsee yhtiön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus myös tulevaisuudessa.