Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen

Alkon vuosi 2020: Alko palveli vastuullisesti ja turvallisesti. Myynti nousi, mutta alkoholin kokonaiskulutus aleni.

Alkon liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia ja myynti litroissa nousi 13 prosenttia alkoholin myyntikanavien muutosten myötä. Alkon palvelu jälleen kaupanalan ykkönen ja myynninvalvonnassa kaikkien aikojen paras onnistumisprosentti. Terveysturvalliseen asiointiin panostettiin monin eri tavoin. Alkoholin kokonaiskulutus väheni.

Toimitusjohtaja Leena Laitinen:

Meillä on takanamme hyvin erilainen vuosi, joka jää varmasti pysyvästi kaikkien meidän mieliimme. Viime vuoden maaliskuusta lähtien olemme pandemiatilanteessa varmistaneet lukuisilla toimenpiteillä terveysturvallista työskentelyä ja asiointia sekä toiminnan sujuvuutta ja jatkuvuutta.

Pandemia on vaikuttanut niin asiakkaiden ostokäyttäytymiseen kuin alkoholin myyntikanaviin. Koronatilanne kasvatti myyntiämme, kun osa ravintoloiden ja matkustajatuonnin kautta aiemmin hankitusta alkoholista ostettiin Alkosta. Vuonna 2019 näiden kanavien osuus oli 25 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Olemme tarjonneet vastuullista asiakaspalveluamme aiempaa useammalle asiakkaalle.

THL:n mukaan alkoholin kokonaiskulutus laski vuonna 2020 viitisen prosenttia edellisvuodesta koronapandemian vuoksi. 15 vuotta täyttäneet suomalaiset kuluttivat keskimäärin 9,2 litraa sataprosenttista alkoholia per asukas.

Myimme vuoden aikana 92,7 (82,1) miljoonaa litraa juomia. Alkoholijuomaverollinen liikevaihtomme oli 1 296,7 (1 144,0) miljoonaa euroa. Alkon kautta kerättävät alkoholi- ja arvonlisäverot, maksut, yhteisövero ja osinko hyödyttävät kaikkia Suomessa. Vuonna 2020 tuloutimme valtiolle arvonlisäveroa 967,4 miljoonaa euroa, joka on 107,2 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019. Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta 2020 valtiolle 60 (30) miljoonaa.

Me emme tehtävämme mukaisesti pyri myymään alkoholia mahdollisimman paljon tai maksimoimaan taloudellista tulostamme. Kustannustehokas toiminta on kuitenkin toiminnassa tärkeää. Kehitimme prosesseja ja ennustamista sekä tekemisen vaikuttavuutta toimintamme tehokkuuden varmistamiseksi. Kustannustehokkuus parani edelliseen vuoteen verrattuna.

Me Alkossa kiteytämme olemassaolomme tarkoituksen kahteen sanaan: nautitaan vastuullisesti. Puhumme paljon vastuullisuudesta, koska olemassaolomme ja liiketoimintamme perustuvat vastuullisuuteen. Vastuullisuustyömme näkyy vahvasti arjen tekoina. Teoissamme ovat mukana niin ihmiset, ympäristö kuin talous.

Olimme mukana mahdollistamassa A-klinikkasäätiön ja Helsingin kaupungin perherauhan julistusta, jonka tavoitteena oli kiinnittää huomiota kotirauhan säilymiseen korona-aikana. Osana perherauhatyötä tuimme Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaa vuoden aikana yhteensä 100 000 eurolla.

Jatkoimme avointa vuoropuhelua tavarantoimittajiemme ja pientuottajien kanssa ja etsimme erilaisia keinoja, jotta yhdessä pääsisimme yli poikkeuksellisesta tilanteesta. Tarjosimme tavarantoimittajillemme mahdollisuuden siihen, että Alko voi maksaa heidän myyntilaskunsa lyhyemmällä maksuajalla. Lisäk­si pientuottajat pystyivät veloituksetta ilmoittamaan tuotteensa 20 myymälän valikoimiin ja verkkokauppaan normaalin 10 myymälän ja verkkokaupan sijaan.

Avasimme verkostosuunnitelmamme mukaisesti uudet myymälät Jyväskylään, Hyvinkäälle sekä Helsingin Jakomäkeen ja Myllypuroon. Asiakkaamme hyödynsivät enenevässä määrin verkkopalveluja, ja verkkokaupan tilausmäärä kasvoi yli 90 prosentilla. Syksyllä lanseerasimme Alkotoiveen, jonka kautta asiakkaat voivat toivoa tuotteita lähimyymäläänsä. Asiakkaamme ovat ottaneet palvelun ilahduttavasti vastaan. Saimme loppuvuonna yli 15 000 toivetta, joista noin viidennes on jo pystytty toteuttamaan.

Päivitimme strategian vastaamaan koronan vauhdittamiin toimintaympäristön muutoksiin, kuten digitalisaation edelleen vahvistumiseen, asiakkaiden entistä yksilöllisempiin odotuksiin ja ympäristövaikutusten entistä vahvempaan huomioimiseen. Kehittämistyö ei pysähtynyt poikkeusvuonna. Veimme viime vuoden aikana koronasta huolimatta läpi merkittäviä kehityshankkeita, joiden tehtävänä on varmistaa asiakkaiden sujuvaa asiointia ja toiminnan tehokkuutta. Työmme asiakaskokemuksen, tehokkuuden ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi jatkuu myös tänä vuonna.

Kiitän henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2020. Vaikka koronatilanne on huolettanut, olemme yhdessä selvinneet haastavana aikana. Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme saamastamme palautteesta ja arvostuksesta. Ylsimme kaupanalan ykköseksi* jo kahdennettatoista vuotta peräkkäin. Asiointiaika, palvelun asiantuntijuus ja ystävällisyys ovat vahvuuksiamme. Lisäksi saavutimme kaikkien aikojen parhaan onnistumisprosentin ikärajavalvonnassa, 97,9 prosenttia.

Keskeiset tunnusluvut ja tapahtumat

  • Alkoholijuomaverollinen liikevaihto vuonna 2020 oli 1 296,7 (1 144,0 miljoonaa euroa vuonna 2019) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti koronan aiheuttama myyntikanavien muutos. Matkustajaliikenne Suomesta ulkomaille oli lähes pysähdyksissä, ravintolat olivat osan vuotta suljettuna ja osan vuotta niiden toimintaa rajoitettiin. Matkustajatuonnin osuus oli vuonna 2019 15 prosenttia ja anniskelumyynnin 10 prosenttia.
  • Alkon liikevoitto oli 64,8 (40,1) miljoonaa euroa, joka on 5,0 (3,5) prosenttia alkoholijuomaverollisesta liikevaihdosta.
  • Yhtiön kustannustehokkuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tehokkuutta varmistettiin prosesseja ja ennustamista kehittämällä sekä varmistamalla tekemisen vaikuttavuutta.
  • Juomia myytiin vuoden 2020 aikana 92,7 (82,1) miljoonaa litraa, kasvua 13 prosenttia. Myyntiään kasvattivat kaikki tuoteryhmät.
  • Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta 2020 valtiolle 60 (30) miljoonaa euroa.
  • Yhtiö on varmistanut lukuisilla toimenpiteillä henkilöstön terveysturvallista työskentelyä ja asiakkaiden asiointia sekä toiminnan sujuvuutta ja jatkuvuutta.
  • Asiakkaat arvostivat Alkon palvelun kaupan alan parhaaksi kahdennettatoista vuotta peräkkäin Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksessa. Lisäksi ikärajatarkistusten mysterytuloksissa saavutettiin kaikkien aikojen paras onnistumisprosentti 97,9 prosenttia.
  • Alko tuki osana vastuullisuustyötään Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaa vuoden aikana yhteensä 100 000 eurolla. Kampanja toimitti ruokakasseja vähävaraisille perheille.
  • Strategia päivitettiin vastaamaan koronan vauhdittamiin toimintaympäristön muutoksiin, kuten digitalisaation edelleen vahvistumiseen, asiakkaiden entistä yksilöllisempiin odotuksiin ja ympäristövaikutusten entistä vahvempaan huomioimiseen.

*Alkon palvelua mitataan Taloustutkimuksen tekemällä Kansallinen asiakaspalvelupalaute -tutkimuksella (KAP). Alko sai tutkimuksessa suomalaisen kaupan alan parhaat tulokset keskiarvolla 8,53 kahdennettatoista vuotta peräkkäin. Kaikista palveluyrityksistä Alko oli toisella sijalla, kirjasto ensimmäisellä sijalla.