Henkilöllä oikeus vastustaa tuloverotustietojensa sähköistä luovutusta medialle, vastustaneiden nimet eivät salassa pidettäviä 

Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa siitä, onko Verohallinnon asiakkailla oikeus vastustaa julkisten tuloverotustietojensa sähköistä luovutusta tiedotusvälineille, ja ovatko tietojensa luovuttamista vastustaneiden nimet salassa pidettäviä.  

Nyt saadut seitsemän hallinto-oikeuden ratkaisua linjaavat sitä, miten henkilöiden yksityisyyden suojaa ja verotustietojen läpinäkyvyyttä koskevat lait sovitetaan yhteen.

– Aihetta koskeva EU-tasoinen lainsäädäntö on uutta. On hyvä, että saamme nyt asiasta oikeuskäytäntöä, ylitarkastaja Noora Kontro Verohallinnosta toteaa.

Nyt ratkaistu kaksi eri asiaa: vastustamisoikeus ja nimitietojen luovuttaminen

Verohallinto tarjoaa tiedotusvälineille mahdollisuuden tilata etukäteen henkilöiden julkisia tuloverotustietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Tällä palvelulla Verohallinto tukee mediassa käytävää yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta.

Julkisten verotietojen toimittaminen medialle ei ole lakisääteinen velvoite ja siksi siihen Verohallinnon tulkinnan mukaan sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta. Hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan Verohallinnon tulkinta on oikea.

Käytännössä siis asiakas voisi edelleen OmaVerossa tai lomakkeella vastustaa tietojensa sähköistä luovutusta tiedotusvälineille. Kaikkien tiedot ovat kuitenkin julkisia ja saatavissa verotoimistosta.

Nimitietojen osalta Verohallinnon tulkinta on, että myös tietojen luovutusta vastustaneiden henkilöiden nimet ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa. Verohallinto ei ole luovuttanut näitä nimiä tiedotusvälineille. Hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan tämä tulkinta ei pidä paikkaansa.

Käytännössä siis Verohallinnon tulisi luovuttaa medialle vastustamisoikeutta käyttäneiden asiakkaiden nimet pyynnöstä, koska nimitiedot eivät ole salassa pidettäviä.

Asiakkaan näkökulmasta tilanne on osin ristiriitainen. Asiakas voi vastustaa tietojensa luovuttamista, mutta tieto vastustamisoikeutta käyttäneistä henkilöistä on julkinen.

Verohallinto ei ole päättänyt vielä, aikooko se valittaa ratkaisusta  

Ratkaisut eivät ole vielä lainvoimaisia ja niihin voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Valitusaika on 30 päivää.

–  Emme ole vielä päättäneet, valitammeko päätöksestä. Tutustumme seuraavaksi ratkaisuihin tarkasti ja kerromme sitten, miten etenemme asiassa. En osaa vielä arvioida, koska päätämme mahdollisesta valituksen tekemisestä, Noora Kontro kertoo.

Kun verovuoden 2020 julkisia verotietoja koskevasta mediapalvelusta tehdään päätöksiä tulevina viikkoina, myös niistä kerrotaan julkisuuteen.

Koska nimitietojen julkisuutta koskevat hallinto-oikeuden päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia, Verohallinto ei vielä luovuta kahden viimeisimmän verovuoden osalta niiden nimiä, jotka ovat käyttäneet vastustamisoikeutta.