Rauhallisen tammikuun jälkeen päivittäistavarakaupan alkuvuotta piristivät kotimaassa vietetyt talvilomaviikot ja pääsiäinen. Tuoteryhmäkohtainen myyntitilasto kertoo päivittäistavaramyynnin kasvun jatkuneen (+5,2 %). Tuoreiden vihannesten myynnin kasvu oli edelleen vahvaa (+11 %).

Päivittäistavarakaupan tuoteryhmäkohtaisessa myyntitilastossa vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja verrataan tammi-maaliskuuhun 2020. Tuolloin koronavirus alkoi levitä, koettiin muutaman päivän hamstrauspiikki ja kuluttajat alkoivat varautua poikkeukselliseen aikaan.

Neljännesvuositilastoa tarkasteltaessa on pandemiasta johtuvien muutosten lisäksi syytä muistaa kausivaihtelu.

– Ruokakaupan toiseksi vilkkain myyntisesonki, pääsiäinen, osui tänä vuonna aivan huhtikuun alkuun, joten pyhien ruokaostokset tehtiin paljolti maaliskuun puolella. Viime vuonna pääsiäinen oli myöhemmin huhtikuussa, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) jäsenyritysten päivittäistavaroiden myynnin arvon rakennetta ja muutoksia kuvaava tilastointi aloitettiin vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusi neljännesvuosittain koostettava tilasto täydentää osaltaan päivittäistavarakaupan kuukausittaisia myyntitiedotteita. Tilasto kuvaa liikevaihdon kertymistä tuoteryhmittäin sekä tuoteryhmien hintojen muutokset, jotka saadaan kuluttajahintaindeksistä.

PTY:n jäsenyritysten myymät päivittäistavarat on luokiteltu tuoteryhmiin hyödyntäen eurooppalaista yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoitusluokitusta (eCOICOP). Tuotteiden luokittelu on tehty viisinumerotasolle asti. Kyseistä luokitusta hyödynnetään Suomen virallisessa tilastoinnissa kuluttajahintaindeksissä, kulutustutkimuksessa ja kansantalouden tilinpidossa.

Päivittäistavarakaupan myynnin arvon kasvu edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 5,2%

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 66 prosenttia kokonaismyynnin arvosta kertyi elintarvikkeista, joita myytiin yhteensä 3,1 miljardilla eurolla.* Alkoholittomia juomia myytiin 359 miljoonalla, jolloin elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnit kattoivat kokonaismyynnistä yhteensä 73,6 prosenttia. Alkoholijuomat ja tupakka kattoivat myynnistä 15,3 prosenttia ja loput 11,1 prosenttia kertyi muista päivittäistavaroista kuten päivittäiskosmetiikasta, henkilökohtaisen hygienian tuotteista, siivous- ja puhdistustuotteista, sanoma- ja aikakauslehdistä sekä lemmikkieläintuotteista.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnin arvo kasvoi vuodessa 4,8 prosenttia. Samaan aikaan niiden hinnat nousivat 0,2 prosenttia, joten myynnin volyymi kasvoi 4,6 prosenttia. Myynnin arvo riippuu myydyistä määristä ja tuotteiden hinnoista. Volyymi lasketaan poistamalla arvon muutoksesta hintojen muutoksen vaikutus.

Viljatuotteiden ja leivän myynnistä kertyi 509 miljoonaa euroa, joka on 10,8 prosenttia myynnin kokonaisarvosta. Vuodessa tuoteryhmän myynnin arvo kasvoi 2,4 ja myynnin volyymi 2,1 prosenttia.

Lihan osuus oli 10,7 prosenttia myynnin arvosta, ja sen arvo kasvoi vuodessa 5,7 ja volyymi 4,3 prosenttia.

Maitotuotteiden, juustojen ja kananmunien osuus myynnin arvosta oli 12,8 prosenttia. Niitä myytiin 606 miljoonalla eurolla. Vuodessa myynnin arvo kasvoi 2,5 prosenttia. Tuoteryhmän hinnat laskivat puoli prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, joten myynnin volyymin muutos oli 3,0 prosenttia.

Hedelmien ja marjojen osuus kokonaismyynnin arvosta oli 5,5 ja vihannesten osuus 7,3 prosenttia. Hedelmiä ja marjoja myytiin arvolla mitaten 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tuoteryhmän hinnat halpenivat 1,8 prosenttia vuodessa, jolloin myynnin volyymin muutos oli 0 eli myynnin volyymit pysyivät ed. vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Vihannesten myynnin arvo nousi vuodessa 7,2 ja myynnin volyymi 5,8 prosenttia.

Valmisruokia myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä arvolla mitattuna 12,3 prosenttia ja volyymilla mitattuna 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä. Hintojen muutos oli vuodessa 0,3 prosenttia, joten arvon kasvu johtui lähes kokonaan volyymien kasvusta.

Alkoholin ja tupakan myyntien arvot nousseet viime vuoteen verrattuna

Alkoholijuomia myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 390 miljoonalla eurolla, josta oluen myynti oli 297 miljoonaa euroa. Alkoholijuomien osuus myynnin kokonaisarvosta oli 8,2 prosenttia. Alkoholijuomien myyntien arvo nousi vuodessa 13,5 prosenttia ja määrät 9,8 prosenttia. Edelliseen kvartaaliin verrattuna alkoholijuomia myytiin 12,1% vähemmän.

Tupakkatuotteiden myyntien arvo kasvoi vuodessa 10,6 prosenttia. Varsinkin nousua oli sikareiden ja muiden tupakkatuotteiden, kuten piipputupakan, myyntien arvoissa: sikareiden myynnin arvo kasvoi vuodessa 25,0 prosenttia ja myynnin määrä 19,6 prosenttia, kun taas muiden tupakkatuotteiden myynnin arvo kasvoi 36,2 prosenttia määrien noustessa 25,5 prosenttia vuodessa.

Edelliseen kvartaaliin verrattuna savukkeiden myynnin arvo laski 9,1 ja sikareiden 10,3 prosenttia, kun taas muiden tupakkatuotteiden myynnit kasvoivat 2,8 prosenttia. Vaikka myyntien arvot ovat prosenteissa mitattuna nousseet huomattavasti, sikareiden ja muiden tupakkatuotteiden kokonaismyynnit ovat kuitenkin silti pieniä (17 ja 48 miljoonaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä) verrattuna savukkeiden myyntiin (270 miljoonaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä). Mentolisavukkeiden kielto astui voimaan vuonna 2020 toisella vuosineljänneksellä. Tupakkaveron korotukset ovat vuosina 2020–2021 yhteensä keskimäärin 14 %. Korotukset astuvat voimaan puolivuosittain, tammi- ja heinäkuussa.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten neljännesvuosittainen myynnin rakennetietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat myyntitietonsa suoraan Tilastokeskukseen.  Tilastossa mukana olevat jäsenyritykset ovat SOK, Kesko, Lidl, Tokmanni, Minimani, R-kioski ja M-ketju.

* Tilaston myynnin kokonaisarvo eroaa kuukausittaisen vähittäiskaupan myyntitiedotteen arvosta erilaisten lähdeaineistojen ja aineistorajausten takia, ja osin myös siksi, että joillakin myydyistä tuotteista on luokittelun kannalta puutteelliset tuotekuvaukset ja ne jäävät pois tilastosta.