Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja:

Olen iloinen, että Orthexin ensimmäinen vuosineljännes julkisena yhtiönä oli erittäin vahva. Tuotteidemme kysyntä oli korkea koko ajanjakson ja johti erittäin voimakkaaseen kasvuun sekä myynnissä että tuloksissa kaikilla avainmarkkinoillamme. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 32,4 % ja oli 21,6 miljoonaa euroa verrattuna 16,3 miljoonaan euroon vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Vahva kasvu monissa eurooppalaisissa avainasiakkaissamme Pohjoismaiden ulkopuolella saavutettiin onnistuneella tuotevalikoimallamme ja tuoteinnovaatioidemme avulla. Tällä alueella laskutetun myynnin kasvu oli peräti 42,5 %. Kaiken kaikkiaan kaikki avaintuoteryhmämme menestyivät vahvasti, ja suurin tuoteryhmämme Säilytys SmartStore-tuotemerkillä jatkoi nopeasti kasvavaa myyntiä. Toiseksi suurin tuoteryhmämme Keittiö GastroMax-tuotemerkillä kasvoi vakuuttavasti 16,7 %. Pienemmissä tuoteryhmissä Koti ja piha kasvoi 31,0 % ja Kasvien hoito 69,1 % kierrätysmuovista valmis-tettujen kukkaruukkujen hyvän kasvun ansiosta.

EBITA-kehityksemme oli vahva. Vahva kehitys johtui hyvästä myynnin kehityksestä sekä liiketoimintamallimme skaalautuvuudesta ja tehostamisesta. Oikaistu EBITA oli 3,3 miljoonaa euroa verrattuna 1,9 miljoonaan euroon vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tärkeimpien raaka-aineiden tarjonnan niukkuus johti raaka-aineiden hintojen nousuun vuosineljänneksen loppupuolella. Hintojen nousulla ei ole kuitenkaan vielä ollut merkittävää vaikutusta bruttokatteeseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Osana kestävän kehityksen strategiaamme pyrimme jatkuvasti vähentämään hiilijalanjälkeämme, ja tähän sisältyy kierrätettyjen ja biopohjaisten raaka-aineiden käytön lisääminen. Innovaatiomme menestyivät erittäin hyvin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Erityisesti uudet SmartStore-tuotemerkille kuuluvat SmartStore Collect -tuotteet, jotka on tarkoitettu roskien kierrätykseen ja lajit-teluun kotona, on mainittava yhtenä kauden tähdistä. Julkaisimme huhtikuussa vuotuisen vastuullisuusraporttimme, josta voi lukea lisätietoja tästä strategiallemme tärkeän osan kehityksestä.

Covid-19-pandemian aikana prioriteettimme on ollut toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimet työntekijöidemme turvallisuuden varmistamiseksi. Covid-19 on vaikuttanut meihin monin tavoin. Jotkut suuret vientiasiakkaat on suljettu rajoitusten vuoksi, mikä on rajoittanut myyntimääräämme näille alueille myymälöiden avaamisrajoitusten ajaksi. Asiakastapaamisia on ollut vaikea sopia, ja myymälätoiminta on ollut haastavampaa järjestää. Olemme nähneet kysynnän kasvavan Pohjoismaissa, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona ja käyttävät vähemmän aikaa ja rahaa matkustamiseen. Nähtävissä on myös lisääntyvää verkkokauppamyynnin kehitystä. Pandemian aikana päätavoitteemme on ollut pitää työntekijämme turvassa ja tehtaat toiminnassa, mikä on johtanut korkeampiin sairauspoissaolojen tasoihin tuotannossa ennalta varautumisen vuoksi. Tämä on aiheuttanut lisäkustannuksia ylityön ja väliaikaisen henkilöstön muodossa. Olen iloinen siitä, että Covid-19 ei ole vaikuttanut vakavasti henkilöstöömme ja että turvatoimillamme näyttää toistaiseksi olleen myönteinen vaikutus taudin leviämisen rajoittamiseksi organisaatiossamme. Olen erityisen kiitollinen kaikista henkilöstömme positiivisista ponnisteluista näissä epätavallisissa ja hieman arvaamattomissa olosuhteissa.

Tavoitteenamme on olla paras mahdollinen kumppani asiakkaillemme ja tärkein prioriteettimme on lisätä kapasiteettia nopeimmin kasvavilla tuotealueilla. Olemme nopeuttaneet investointeja uusiin muovin ruiskuvalukoneisiin, automaatioon ja lisämuotteihin. Olemme jo saaneet yhteensä kolme uutta ruiskuvalukonetta, ja saamme vähintään neljä lisää tänä vuonna. Investointien lisäys kapasiteettiin on noin miljoona euroa enemmän kuin alun perin vuodelle suunniteltiin. Alkuvuosi on ollut hyvä, mutta meidän tulee varautua arvaamattomaan ja nousevaan raaka-aineiden hintatasoon.

Tammi–maaliskuu 2021 lyhyesti

 • Laskutettu myynti kasvoi 33,5 % ja oli 22,4 milj. euroa (16,8)
 • Liikevaihto kasvoi 32,4 % ja oli 21,6 milj. euroa (16,3)
 • Oikaistu EBITDA oli 4,3 milj. euroa (3,0) (oikaistuna yhtiön listautumiseen liittyvillä kuluilla 1,3 milj. euroa)
 • EBITA oli 2,0 milj. euroa (1,9)
 • Oikaistu EBITA oli 3,3 milj. euroa (1,9)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 15,3 % (11,9)
 • Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,9)
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 69,5 % ja oli 3,3 milj. euroa (1,9)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 milj. euroa (2,6)
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,08 euroa (0,05)
 • Orthex listautui Nasdaq Helsinkiin, ja yhtiön osakkeenomistajien määrä nousi listautumisannin jälkeen yli 21 400 osakkeenomistajaan. Kaupankäynti Orthexin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n prelistalla 25.3.2021 ja pörssilistalla 29.3.2021.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa), EBITA-marginaali ajan myötä 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä) sekä nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle 2,5x. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Avainluvut
Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Laskutettu myynti 22,4 16,8 33,5 % 77,9
Liikevaihto 21,6 16,3 32,4 % 75,9
Bruttokate 6,8 4,9 38,2 % 24,6
Bruttokate, % 31,3 % 30,0 % 32,4 %
EBITDA 2,9 3,0 -1,3 % 16,5
EBITDA, % 13,6 % 18,3 % 21,7 %
Oikaistu EBITDA 4,3 3,0 42,7 % 17,1
Oikaistu EBITDA, % 19,7 % 18,3 % 22,5 %
EBITA 2,0 1,9 2,6 % 12,3
EBITA, % 9,2 % 11,9 % 16,3 %
Oikaistu EBITA 3,3 1,9 70,0 % 12,9
Oikaistu EBITA % 15,3 % 11,9 % 17,0 %
Liikevoitto 2,0 1,9 1,7 % 12,3
Liikevoitto, % 9,1 % 11,8 % 16,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 3,2 2,6 21,6 % 12,7
Nettovelka / oikaistu EBITDA 1,5x n/a 2,3x
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 10,4 % 6,2 % 40,3 %
Omavaraisuusaste, % 31,1 % 19,3 % 22,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) 0,08 0,05 60,4 % 0,47
Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi
muutettuna katsauskauden lopussa
314 277 13,4 % 285