Myynnin vauhdittumisen lisäksi yritysten väliset ostot ovat kasvaneet selvästi. Maksuaikojen lyheneminen on odotettavissa lähikuukausina, selviää Accountorin reaaliaikaisesta taloustiedosta.

Accountorin reaaliaikaisen taloustiedon perusteella pienten ja keskisuurten suomalaisyritysten taloudessa on tapahtunut käänne parempaan. PK-sektorin elpyminen on alkanut.

Käänne alkoi lievempänä maaliskuussa ja sai kunnolla tuulta alleen huhtikuussa. Kasvu on jatkunut toukokuussa.

Huhtikuussa pk-sektorin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 485 miljoonalla eurolla. Toukokuussa 20. päivään mennessä pk-sektorin liikevaihto oli kasvanut 220 miljoonalla eurolla kriisivuoden 2020 toukokuun vastaavasta ajasta.

Vahvaa nousua on tapahtunut erityisesti kaupassa, kiinteistöalalla ja rakentamisessa. Kauppa kasvoi huhtikuussa 16 prosentilla viime vuodesta, eli 211 miljoonalla eurolla. Kaupan alalla käteismyynti on ennätyskorkealla, mutta myynti tehdään aiempaa pienemmällä henkilökunnalla. Tämä saattaa johtua sekä myynnin kohdistumisesta päivittäistavaraliikkeisiin että verkkokaupan kasvusta.

Kiinteistöala kasvoi huhtikuussa 34 prosentilla, eli 120 miljoonalla eurolla ja rakennusala 33 miljoonalla eurolla, eli viisi prosenttia.

Yritysten välinen taloudellinen aktiivisuus, jota Accountor mittaa myyntilaskujen kappalemäärän kautta, on myös selkeästi edellisvuosia edellä ajankohtaan nähden.

Avoimien ostovelkojen määrässä suhteessa liikevaihtoon on tapahtunut merkittävä muutos parempaan päin. Ainoastaan majoitus- ja ravitsemusalalla tämä suhdeluku on edelleen kasvussa. Vaikka maksuajat ovatkin tällä hetkellä lähes kaikilla toimialoilla normaalia pidemmät, voidaan myynnin vilkastumisen takia myös maksuaikojen odottaa lyhenevän lähikuukausina.