Uusien tilastotietojen mukaan lähes viidesosa (19,2 %) luottolaitosten kotitalouksille myöntämistä kulutusluotoista[1] oli huhtikuun 2021 lopussa ajoneuvolainoja[2]. Kulutusluottokanta oli yhteensä 16,5 mrd. euroa, mistä ajoneuvolainojen osuus oli 3,2 mrd. euroa[3], tili- ja korttiluottojen osuus 4,1 mrd. euroa ja muiden kulutusluottojen osuus 9,3 mrd. euroa. Suurin osa ajoneuvolainoista (2,4 mrd. euroa) oli vakuudettomia. Vakuudellisten ajoneuvolainojen osuus oli 0,8 mrd. euroa.

Kulutusluottokannan keskikorko oli huhtikuun 2021 lopussa 4,61 %. Ajoneuvolainakannan keskikorko oli 2,79 %, muun kulutusluottokannan 4,29 % ja tili- ja korttiluottojen 6,73 %. Huhtikuun lopussa vakuudettomien ajoneuvolainojen kannan keskikorko oli 2,92 % ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko 6,70 %. Vakuudellisen ajoneuvolainakannan keskikorko (2,40 %) oli lähes samansuuruinen kuin muiden vakuudellisten kulutusluottojen keskikorko (2,26 %).

Huhtikuussa 2021 kulutusluottojen nostoja[4] oli 440 milj. euroa, mistä ajoneuvolainoja oli 161 milj. euroa. Vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti (312 milj. euroa). Ajoneuvolainojen osuus niistä oli 41 % (127 milj. euroa). Uusien vakuudettomien ajoneuvolainojen keskikorko oli 3,11 % ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen 7,78 %.

Muut rahoituslaitokset[5] ovat luottolaitosten ohella merkittäviä ajoneuvolainojen myöntäjiä Suomessa. Muiden rahoituslaitosten ajoneuvolainakanta oli maaliskuun 2021 lopussa 3,9 mrd. euroa eli suurempi kuin luottolaitosten ajoneuvolainakanta vastaavana ajankohtana (3,1 mrd. euroa). Muiden rahoituslaitosten ajoneuvolainakannan keskikorko oli maaliskuun lopussa 2,2 %.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä oli 482 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 9,1 %. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun 2021 lopussa 104,0 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,0 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) huhtikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 1,78 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 96,8 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 37,9 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2021 lopussa 106,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,04 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 96,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 56 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 0,22 %.

[1] Ml. tili- ja korttiluotot. Sisältää kaikkien valuuttojen määräiset lainat Suomeen.

[2] Ajoneuvolainoihin raportoidaan yksityiskäyttöisten henkilöautojen, rekisteröitävien moottoripyörien, mopojen yms., matkailuautojen sekä näihin kytkettävissä olevien peräkärryjen, trailerien, asuntovaunujen yms. hankintaan otetut lainat. Tiedot ovat saatavilla maaliskuusta 2021 lähtien.

[3] Kaikilta luottolaitoksilta ei ollut saatavilla kulutusluottojen erittelyä ajoneuvolainoihin ja muihin kulutusluottoihin ennen vuotta 2021. Näiltä osin ajoneuvolainakanta on lähtenyt kertymään tilastoihin vuoden 2021 alusta lähtien. Tämän vuoksi pieni osa ajoneuvolainakannasta sisältyy ryhmään muut kulutusluotot.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.

[5] Muut rahoituslaitokset ovat Suomessa toimivia luottolaitossektorin ulkopuolisia kotitalous- ja yrityslainojen myöntäjiä.