Verohallinto arvioi, että yli 920 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuonna palkkatuloja samaa tahtia kuin alkuvuodesta 2021. Kun tulorajan tarkistaa kohdalleen, tuloja ei joulukuussa veroteta korkeammalla lisäprosentilla.

Loppuvuoden tuloraja kannattaa tarkistaa verokortilta nyt. Jos arvio tänä vuonna tulevista tuloista on liian korkea tai matala, kannattaa mennä OmaVeroon, tilata uusi verokortti ja ilmoittaa siinä loppuvuoden todelliset tulot.  

Näin voi välttyä siltä, että joulukuun tuloja verotetaan lisäprosentilla, joka on selvästi perusveroprosenttia kireämpi.    

– Kun muutokset verokorttiin tekee nyt, tuloja verotetaan mahdollisesti korkeammalla prosentilla usean kuukauden aikana eikä muutos yksittäisen kuukauden tuloihin ole niin jyrkkä. Jos tuloraja on toisaalta ollut liian korkea, loppuvuodesta veroja tarvitsee maksaa vähemmän, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta.   

Oma tuloraja kannattaa tarkistaa, vaikka tänä vuonna olisi jo tehnyt muutosverokortin 

Verohallinnon arvion mukaan 43 prosenttia tulorajan mahdollisista ylittäjistä on jo muuttanut veroprosenttiaan tänä vuonna ainakin kerran. 

57 prosenttia eli reilut puoli miljoonaa henkilöä ei sen sijaan vielä ole tehnyt tänä vuonna muutosverokorttia.  

Suomi.fi-viestien kautta muistutus liian matalasta veroprosentista 

Verohallinto on tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähettänyt sähköpostimuistutuksia henkilöille, joiden veroprosentti vaikuttaa alkuvuoden tulojen perusteella liian matalalta. Samalla kehotetaan tarvittaessa tekemään uusi verokortti OmaVerossa. 

Kun henkilö on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, hän saa palvelua käyttäviltä viranomaisilta viestit sähköisessä muodossa paperipostin sijaan. 

Suomi.fi-viestejä käyttävät eivät esimerkiksi saa verokorttia tai esitäytettyä veroilmoitusta paperipostissa. Sen sijaan he saavat sähköpostiherätteen, kun OmaVerossa on uutta veroasiaa. 

Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjiä on tällä hetkellä lähes 700 000. 

Näin tuloraja lasketaan: 

  • Vuoden 2021 verokortin pohjana ovat olleet vuoden 2019 verotustiedot tai vuoden 2020 aikana tehdyn muutosverokortin tiedot.
  • Alkuvuodesta tulleella verokortilla näkyvä tuloraja on tarkoitettu helmi–joulukuulle, eli 11 kuukaudelle. Tulorajaan on laskettu mukaan myös lomarahat.
  • Kun muutosverokortin tekee OmaVerossa, ilmoitetaan tämän vuoden aikana tulleet tulot sekä niistä maksetut verot. OmaVerossa on painike, jonka kautta omat tulot saa lomakkeelle automaattisesti tulorekisterin kautta.
  • Muutosverokorttia tilatessa pitää arvioida loppuvuoden tulot. Muutosverokorttiin merkitty tuloraja on tarkoitettu loppuvuoden tuloille.  

Näin tilaat verokortin OmaVerossa 

Miten tarkistan, onko verokorttini tuloraja riittävä loppuvuodelle?