Fortum jatkaa rakentavassa hengessä keskusteluja Saksan hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin taloudellinen vakavaraisuus ja liiketoiminnan riskien hallinta voidaan varmistaa ja näin turvata energian toimitusvarmuus Saksassa. Mitään päätöksiä ei ole tehty.

”Maailman tilanne on muuttunut pysyvästi, joten meidän on vakavasti harkittava kaikkia vaihtoehtoja, joilla voimme pitkällä aikavälillä varmistaa Euroopan energiaturvallisuuden ja energiamarkkinoiden toiminnan. Olen erittäin tyytyväinen, että pääomistajamme Suomen valtio tukee meitä ratkaisun saavuttamisessa”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

”Olemme valmiita ja sitoutuneet jatkamaan neuvotteluja kohti ratkaisua, joka on ottaa huomioon eri osapuolten, myös henkilöstön ja asiakkaiden tarpeet. Tässä Venäjän aiheuttamassa kriisissä tulevaisuutemme turvaaminen edellyttää, että me kaikki olemme valmiita tekemään kompromisseja”, Rauramo toteaa.

Fortum on korostanut, että ratkaisu tarvitaan nopeasti ja sen on oltava kestävä myös pitkällä aikavälillä. Näin ollen seuraavien tavoitteiden tulisi täyttyä: Ratkaisun on katkaistava mittavat taloudelliset tappiot, jonka Venäjän kaasunviennin tyrehtyminen on aiheuttanut Uniperille; sen on mahdollistettava Uniperille pääomavaltaisella energia-alalla välttämätön ”investment grade” -luottoluokitus; sekä huomioitava, että Venäjän kaasutoimituksiin ei voi enää luottaa.

Mikäli ongelmat kaasutoimituksissa pitkittyvät entisestään ja kaasun hinnat jatkavat nousuaan, Uniperin tappiot kasvavat kiihtyvällä vauhdilla. Saksan hallitus voi katkaista tämän tappiokierteen ottamalla käyttöön maan uuden energialainsäädännön (EnSiG) mahdollistamat kustannustenkorvausmenettelyt. Saksan hallituksella on keskeinen asema tilanteen ratkaisemisessa.