Neste Oyj on allekirjoittanut lopulliset sopimukset perustaakseen yhdysvaltalaisen Marathon Petroleumin (Marathon) kanssa 50/50 yhteisyrityksen. Yhteisyritys tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa, Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin (Martinez Renewable Fuels -projekti) valmistuttua. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä sekä viranomaisten hyväksyntää, mukaan lukien vaadittavien lupien saamista, joka riippuu lopullisen ympäristövaikutusraportin (Environmental Impact Report) sertifioinnista.

Nesteen investoinnin suuruus on noin 0,9 miljardia euroa (1,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria), joka sisältää puolet projektin arvioiduista kokonaiskehityskustannuksista projektin loppuun saattamiseen saakka. Sen odotetaan kasvattavan Nesteen vuosittaista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli 1 miljoonalla tonnilla (365 miljoonalla Yhdysvaltain gallonalla). Uusiutuvan dieselin tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla. Tuotantolaitoksen suunnitellaan saavuttavan täyden 2,1 miljoonan tonnin (730 miljoonan Yhdysvaltain gallonan) vuosittaisen nimelliskapasiteettinsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

“Tämä on erittäin tärkeä askel uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteutuksessa. Tuotantolaitos sijaitsee keskellä kasvavaa uusiutuvan polttoaineen markkinaa Kaliforniassa. Yhteistyö vahvistaa entisestään asemaamme Yhdysvalloissa, sillä sen myötä meillä on kattava arvoketju raaka-aineiden hankinnasta uusiutuvien tuotteiden tuotantoon ja myyntiin Yhdysvalloissa. Odotamme yhteistyötä Marathonin kanssa suurella innolla, sillä molempia yhtiöitä yhdistää halu tarjota enemmän korkealaatuisia, vähäpäästöisempiä uusiutuvia tuotteita ja siten auttaa asiakkaita saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

“Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla CO2e tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Tämä yhteisyritys auttaa meitä ylittämään tämän sitoumuksen, sillä se tuo huomattavan määrän uusiutuvaa dieseliä asiakkaillemme Yhdysvalloissa. Käynnissä oleva Singaporen laajennusprojektimme ja tämä yhteisyritys kasvattavat uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettimme 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä, ja meistä tulee ainoa maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden tuottaja, jolla on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Kuten Nesteen tilinpäätöstiedotteessa 2021 ilmoitettiin, hanke mahdollisesta seuraavasta maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamostamme Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja lähestymme valmiutta tehdä lopullinen investointipäätös seuraavien kuukausien aikana”, Vanacker jatkaa.

Yhteisyrityksen kautta Neste hankkii 50 prosentin osuuden Martinez Renewables Fuels -projektista. Laitoksessa tuotettavat tuotteet jaetaan tasan yhteisyrityksen kumppaneiden välillä, ja kumpikin osapuoli on vastuussa tuotteiden myynnistä omalla brändillään ja vastuillaan. Laitoksen operoinnista vastaa Marathon, jolla on pitkä kokemus johtavana jalostamo-operaattorina ja merkittävien investointihankkeiden toteuttamisesta Yhdysvalloissa. Sekä Neste että Marathon ovat vastuussa yhteisyrityksen raaka-ainehankinnasta.

Nesteen alueellinen pääkonttori Pohjois-Amerikassa sijaitsee Houstonissa, Teksasissa, ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 henkilöä eri puolilla Yhdysvaltoja. Nesteen uusiutuvien jätteiden ja tähteiden hankintaan Yhdysvalloissa kuuluvat yhtiön täysin omistamat Mahoney Environmental, johtava käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö, ja Agri Trading, yksi Yhdysvaltain suurimmista itsenäisistä uusiutuvien jätteiden sekä rasva- ja öljytähteiden toimittajista.