Verkkokauppa.comin liiketoimintaympäristö on ollut haastava vuoden alussa. Keskeisinä tekijöinä ovat kuluttajakysynnän hiljeneminen, joka on kiihtynyt Venäjän Ukrainaan tekemän aseellisen hyökkäyksen myötä sekä Ukrainan kriisistä johtunut vientiliiketoiminnan puolittuminen. Näiden toimintaympäristön ja kysynnän muutosten valossa arvioimme yhtiön liikevaihdon ja sen myötä liiketuloksen jäävän aiemmin arvioiduista odotuksista.

Talouden kasvun odotettu hidastuminen ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet entisestään kotitalouksien luottamusta omaan talouteen. Näistä seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoiminta ovat olleet alkuvuoden aikana odotettua hiljaisempaa. Etlan (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos) tutkimuksen mukaisesti odotamme yksityisen kulutuksen ja kestokulutustavaroiden kysynnän kasvun hidastuvan vuoden aikana.

Alkuvuonna arvioimme vientiliiketoiminnan palautuvan asteittain. Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhtiö teki päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle. Ukrainan kriisistä johtuen emme odota vientiliiketoiminnan palautuvan tämän vuoden aikana. Vientiliiketoiminta vuonna 2021 oli noin 7 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, Venäjän osuus tästä on noin puolet.

Arvioimme viime vuonna alkaneiden komponenttipulan ja tuotteiden saatavuushaasteiden jatkuvan edelleen. Ukrainan kriisiin vaikutukset voivat ulottua yhtiön liiketoimintaan koko toimitusketjun kautta tulevaisuudessa. Haastavassa markkinatilanteessa keskitymme liiketoiminnassa kannattavaan myyntiin, varaston optimointiin ja kustannusten hallintaan.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2022:
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Tulosohjeistus sisältää huhtikuun alussa solmittavan e-ville.com-yrityskaupan. Ostettavan e-ville.comin liiketoimintojen vaikutus Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon arvioidaan olevan noin 5-8 miljoonaa euroa. E-ville.com integroidaan Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden toisen neljänneksen alusta alkaen.

Aikaisempi, 10.2. tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkistettu tulosohjeistus vuodelle 2022:
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 590–640 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 19–25 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa) vuonna 2022.