Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Myönteinen kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä useilla alueilla koko yhtiön laajuisesti. Integraation ja synergioiden toteuttaminen eteni suunnitellusti, ja niiden hyödyt näkyvät selvästi tuloksissamme. Maaliskuun lopussa kustannussynergioissa saavutettiin 83 miljoonan euron vuositaso, ja olemme hyvää vauhtia matkalla kohti vuoden lopun 120 miljoonan euron säästötavoitetta. Myös liikevaihtosynergiat edistyivät hyvin, ja odotamme niiden tukevan myyntiämme vuonna 2021 ja siitä eteenpäin.

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen markkina-aktiviteettiin. Siitä huolimatta saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä 2 % pääosin kivenmurskausmarkkinoiden vahvan kysynnän ansiosta. Tämän lisäksi sekä Mineraalit- että Metallit-segmenteissä asiakkaiden aktiviteetti on lisääntynyt. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti tilauskannassa olevien toimitusten ajoitus. Vaikka liikevaihto laski hieman vertailukaudesta,  kannattavuutemme parani huomattavasti ja oikaistu EBITA-marginaali nousi 12,4 prosenttiin. Kivenmurskaus- ja Mineraalit-segmentit hyötyivät toteutuneista synergioista sekä liiketoiminnan  tehostamistoimenpiteistä ja Metallit-segmentin tappio kaventui edellisestä neljänneksestä. Myös liikevoitto parani vertailukaudesta, ja 165 miljoonan euron operatiivinen kassavirta oli hyvä.

Kestävä kehitys on yksi strategisista painopistealueistamme ja myös sen osalta kehitys oli hyvää ensimmäisellä neljänneksellä. Tammikuussa Metso Outotec sijoittui kahdeksanneksi Corporate Knightsin julkistaman maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Tämä on osoitus siitä, että meillä on kaikki edellytykset luoda lisäarvoa tällä alueella. Maaliskuussa julkistimme kokonaisvaltaisen näkökulmamme kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen nimeltään Planet Positive. Planet Positive -ratkaisuvalikoima keskittyy nykyisen tuotevalikoimamme ympäristöystävällisimpiin teknologioihin ja vastaa asiakkaidemme vastuullisuusvaatimuksiin. Asiakkaamme haluavat käyttää energiaa ja vettä tehokkaasti, vähentää päästöjä, hyödyntää kiertotalousratkaisuja ja edistää turvallisuutta. Olemme sitoutuneet 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja pyrimme minimoimaan oman toimintamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutukset ja olemme julkaisseet Science Based Targets -aloitteen vahvistamat tavoitteet. Asiakastyössä pyrimme maksimoimaan ympäristökädenjälkemme, joka on jo huomattavasti suurempi kuin jalanjälkemme.

Jatkossa keskitymme toteuttamaan integraation loppuun ja hyödyntämään sen tuomat synergiat täysimääräisesti. Samaan aikaan odotan markkinoidemme elpyvän kuluvan vuoden aikana ja olemme valmiita hyödyntämään niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Covid-19-markkinapäivitys

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen Metso Outotecin markkinoihin ja sen asiakkaiden toimintaan ensimmäisellä neljänneksellä. Merkittävimmät vaikutukset liittyivät työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen ja rajalliseen pääsyyn asiakkaiden luokse.  Tämä vaikutti erityisesti palveluliiketoimintaan kaikissa segmenteissä ja jossain määrin myös asiakkaiden suurten investointihankkeiden päätöksentekoon ja niiden käyttöönottoon. Vara- ja kulutusosien kysyntä jatkui hyvänä kaivosten korkeiden käyttöasteiden ja metallien korkeiden hintojen ansiosta. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut  terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien lisätoimenpiteiden ansiosta ilman merkittäviä häiriöitä.

Positiiviset uutiset rokotusten edistymisestä ja paikallisen matkustamisen asteittainen avaaminen useissa maissa tukee näkemystä, että pandemian vaikutukset voisivat heikentyä vuoden 2021 loppupuolella.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin paranevan, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (Q1/2021 IFRS, muut kaudet havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroaIFRS Q1/201Oikaistu*Q1/2020Muutos %2020
Saadut tilaukset1 1021 08424 150
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset55956102 071
% saaduista tilauksista515250
Tilauskanta2 5692 366
Liikevaihto925947-23 897
Palveluliiketoiminnan liikevaihto482499-32 017
% liikevaihdosta525352
Oikaistu EBITA1159520448
% liikevaihdosta12,410,011,5
Liikevoitto916833253
% liikevaihdosta9,87,26,5
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS)0,080,20
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS)165587
Nettovelkaantumisaste, % (IFRS)31,739,2
Henkilöstö kauden lopussa15 77315 466

* Pois lukien Kierrätys-liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle.

IFRS-raportoinnissa tämä järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde. IFRS:n mukaiset tammi-kesäkuun 2020 luvut sisältävät vain Metso Mineralsin carve-out-tiedot.

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja tammi-kesäkuulta 2020. Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden segmenttirakenteen mukaisesti. Outotecin tiedot esitetään Outotecin laadinta- ja laskentaperiaatteita noudattaen. Outotecin Minerals Processing -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Mineraalit-segmenttiin ja Outotecin Metals Refining -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Metallit-segmenttiin.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maalikuu 2021 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

  • Saadut tilaukset 1 102 miljoonaa euroa (1 084 miljoonaa euroa)
  • Liikevaihto 925 miljoonaa euroa (947 miljoonaa euroa)
  • Oikaistu EBITA 115 miljoonaa euroa eli 12,4 % liikevaihdosta (95 miljoonaa euroa ja 10,0 %)
  • EBIT 91 miljoonaa euroa eli 9,8 % liikevaihdosta (68 miljoonaa euroa ja 7,2 %)
  • Osakekohtainen tulos 0,08 euroa
  • Liiketoiminnan rahavirta 165 miljoonaa euroa
  • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 83 miljoonan euron vuositaso maaliskuun lopussa